Vladimír Levandovský

Vladimír Levandovský

Oblasti veřejných zakázek se věnuje aktivně od roku 2004. Je projektovým manažerem v oblasti veřejných zakázek a zároveň projektovým manažerem v oblasti OP ŽP a dalších EU fondů. V oblasti veřejných zakázek má rovněž vysokou publikační činností a je spoluautorem manuálu společnosti OTIDEA a.s. pro komplexní administraci zadávacího řízení. Objem úspěšně realizovaných zadávacích řízení se pohybuje v řádech miliard korun.

 • Profesní zkušenosti

  • Komplexní administrace veřejných zakázek
  • Poradenství v zadávacích řízeních pro zadavatele i uchazeče
  • Přednášková činnost na konferencích, otevřených i uzavřených kurzech
  • Zrealizovaná zadávací řízení v řádech desítek miliard korun
 • Publikační činnost

  • Učebnice - Manuál veřejného zadavatele (Otevřené a užší řízení, Jednací a zjednodušené podlimitní řízení, Rámcová smlouva, soutěžní dialog a soutěž o návrh)

Partneři

Více