Nabídka kurzů a školení

Školení probíhají pod dohledem zkušených lektorů

 • Mgr. Kateřina Koláčková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Lucie Moravčíková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Miroslav Knob

  Posledních pět let působil na ÚOHS, nejprve jako analytik a následně jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek, kde vedl ...

  zobrazit kurzy
 • Bc. Nikola Dohnalová

  V současné době působí na pozici Specialistka podpory elektronických nástrojů, kde spravuje profily ZADAVATEL.CZ. Ve společnosti OTIDEA pracuje od roku ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Ivana Nová

  Po absolvování právnické fakulty v roce 2006 nastoupila na Český statistický úřad, kde se kromě legislativní činnosti věnovala také právní podpoře ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Ondřej Ječný

  Vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektronické systémy pro zadávání veřejných zakázek. ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Lukáš Beránek

  Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Robert Kuchař

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek s využitím Národního ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Michal Nechanický

  Odborník z Ministerstva pro místní rozvoj na Národní elektronický nástroj (NEN). V současné době působí jako projektový manažer NEN na ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

  Absolvoval magisterské studium, rigorózní i doktorskou zkoušku na Právnické fakultě v Brně. Dlouhodobě se specializuje na problematiku správního práva, práva hospodářské soutěže, ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Pavel Herman

  Poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu ...

  zobrazit kurzy
 • PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.

  Předseda Econlab z.s.

  zobrazit kurzy
 • Lenka Jedličková

  Lektorka a konzultantka telefonické komunikace, telesalesu - telemarketingu a výcviku pracovníků call center.Lenka je zkušená, sympatická a energická lektorka a ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Aneta Matoušková

  Samostatná advokátka, která se ve své praxi se zaměřuje na pracovní, obchodní, občanské a rodinné právo. Poskytuje právní poradenství jak ...

  zobrazit kurzy
 • Petr Šimsa

  je členem Privacy & Cyber Security týmu v PricewaterhouseCoopers. Účastnil se desítek projektů analýzy, implementace a ověřování souladu Obecného nařízení ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Zdeňka Fialová

  Ing. Zdeňka Fialová, lektorka absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V ...

  zobrazit kurzy
 • Kristina Kupková

  je právníkem Compliance týmu ve společnosti PricewaterhouseCoopers se zaměřením na ochranu osobních údajů. Je součástí projektového týmu implementace GDPR napříč odvětvími. ...

  zobrazit kurzy
 • Alena Bělohradská

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na problematiku procesních kroků v zadávacím řízení s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání ...

  zobrazit kurzy
 • zobrazit kurzy
 • Olga Franců

  OTIDEA Vzdělávání s.r.o., oznamuje ukončení spolupráce s lektorkou Olgou Franců z důvodů nezajmu veřejnosti o kurzy dane lektorky. Svojí tvrdohlavostí, neochotou změny ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Vladimír Černý

  Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem ...

  zobrazit kurzy
 • PhDr. Libor Kyncl

  Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jana Wiesner

  Psycholožka, psychoterapeutka, kouč, vysokoškolská pedagožka, personální konzultantka LARRA CZ s.r.o. (assessmenty, koučování, psychodiagnostika, psychoterapeutická praxe, osobní a profesní rozvojové programy). ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jan Slezák

  Vedoucí oddělení veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy. V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2008. Významné zkušenosti načerpal na ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

  Poradce pro otevřenost veřejné správy. Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Monika Koudelková

  Lektorka se věnuje problematice veřejných zakázek, a to nejen z pohledu teoretického nastavení procesu zadávání veřejných zakázek v organizaci, ale ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jakub Grafnetter

  Advokát s bohatou praxí v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2006 se specializuje na veřejné zakázky a výběrová řízení, občanské právo, sporná ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Daniel Matušenko

  Lektor vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, nyní působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Bursík & Grafnetter. Ve ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Stanislav Bogdanov

  Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde doposud působí. Pracuje na projektu ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jan Zahálka

  Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, akademické mezinárodní zkušenosti získal při studiu evropského práva na University of Wolverhampton (VB). ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Michal Hubáček

  Michal Hubáček je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na níž zakončil studium v roce 2012. V rámci své ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Alena Ševčíková

  Pracuje v Nemocnici Nové Město na Moravě na pozici vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek. Za dobu svého téměř desetiletého ...

  zobrazit kurzy
 • Eliška Vyhnánková

  Živí se jako konzultantka v oboru sociálních médií. Nabízí poradenství a odborně vedená školení využití sociálních sítí Facebook, Twitter, LinkedIn ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Jaroslav Škubal

  Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Daniel Vejsada

  Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Matěj Daněk

  Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2002-2006 ...

  zobrazit kurzy
 • Markéta Uhlířová

  Markéta je odborníkem v oblasti telefonické komunikace se zákazníky. V telemarketingu se pohybuje už 13 let a z toho 11 ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Andrej Henžel

  Andrej Henžel pracuje v PricewaterhouseCoopers na pozici Senior Konzultant v týmu GDPR. Před nástupem do PwC pracoval v UniCredit Bank ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Mgr. Ján Bača

  Ján Bača je odborníkem v oblasti ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Ve společnosti PricewaterhouseCoopers se podílí především na projektech zaměřených na ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Zuzana Dubská (Radičová)

  Zuzana je klíčovým členem týmu GDPR ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde ...

  zobrazit kurzy
 • Ondřej Výborný

  Ondřej Výborný je klíčovým členem GDPR týmu ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Je profesionálem v oblasti ITSM s více než ...

  zobrazit kurzy
 • Eva Suchomelová

  Mgr. Eva Suchomelová vystudovala učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Klára Valentová

  Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní právo a ochranu osobních údajů. V ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Dana Svobodová

  Dana Svobodová je pedagožka s třicetiletou praxí na základní škole, bývalá ředitelka malotřídní školy. Nyní se věnuje lektorství a koučinku. ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Jan Korbel

  Lektor, trenér, facilitátor synergogických workshopů a kouč. Neustále aktivní v oblasti obchodu na manažerských pozicích. Jeho práce je výrazně orientovaná na ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Ester Šromová

  Je absolventkou jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem jejího zájmu je v současnosti primárně věk adolescence a dospělá klientela. ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Marika Kropíková

  Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství, etopedie, logopedie a psychopedie na UK Praha. Pracovala jako učitelka v základní tak speciální škole. ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jiří Hruška

  Dlouholetý pedagog a lektor. V současné době učí na soukromé základní škole v Pardubicích. Působí také jako facilitátor, mentor a ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Alena Čiháková

  Již 12 let působí na pozici zástupkyně ředitelky základní školy. Během práce ve školství si rozšířila kvalifikaci o pedagogiku odborných předmětů ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Bc. Hana Šlachtová

  Ing. Bc. Hana Šlachtová pracuje ve školství od roku 1985. Působila ve středním školství jako učitelka a zástupkyně ředitele. Od ...

  zobrazit kurzy
 • Ondřej Filip

  Mým posláním je pomáhat jednotlivcům, organizacím a společnosti rozvíjet jejich vnitřní potenciál a tím podporovat jejich růst.Usiluji o to, aby ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Šárka Šantrochová

  Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Jakub Blažek

  JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení ...

  zobrazit kurzy
 • Miroslav Švenda

  Advokát kanceláře BS LEGAL, na našich kurzech se zaměřuje na trestněprávní aspekty korupčního chování.

  zobrazit kurzy
 • Ing. Miloš Lokajíček

  Absolvent Vysoké školy ekonomické, kde studoval Informační systémy a technologie. Během své pracovní kariéry se věnoval jak jednoduchým webovým aplikacím, ...

  zobrazit kurzy
 • Jiří Špalek

  Manažer technologického zázemí projektu PROe.biz. Vede tým PROe.biz point, odkud se řídí implementace sw produktů PROe.biz do firem a administrace ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Hilda Regulová Gajdošová

  Jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Ladislav Jouza

  Advokát se specializací na pracovní právo, držitel bronzové a stříbrné medaile profesora rytíře Randy za teoretický a praktický přínos v ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

  Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu ...

  zobrazit kurzy

Partneři

Více