Školení na míru

 

99% spokojenost našich klientů 


Máte více zaměstnanců, které byste potřebovali proškolit z konkrétní problematiky a sladit vzdělávání k vašim potřebám?

Máme stálý kvalitní vzdělávací tým, vyučující jsou praktici v oboru.

Tradice a garance - školíme a vzděláváme již dvacet let 

Přizpůsobujeme se dané situaci a vládním opatřením - povětšinou doporučujeme ONLINE školení. Samozřejmě pokud byste se s lektorem setkali raději osobně na prezenčním školení, rádi ho pro Vaše zaměstnance uspořádáme. Zůstaňte s námi a vzdělávejte se i nadále. Pro více informací a cenovou kalkulaci volejte: Lucie Vítovcová, tel.: 733 739 290

ZAMĚŘENÍ ŠKOLENÍ, KTERÉ JSME PRO VÁS SCHOPNI PŘIPRAVIT NA MÍRU:

 

Veřejné zakázky ZADAVATELÉ:

Veřejné zakázky v době COVID-19 - zadávání na výjimku § 29
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zákon o zadávání veřejných zakázek
Novinky ve veřejných zakázkách pro zadavatele
Všechny druhy veřejných zakázek v kostce
Veřejná zakázka pro nováčka zadavatele
PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI - druhy a průběh zadávacích řízení
Úvod do administrace veřejných zakázek pro nováčky zadavatele
Zadávací dokumentace a aktuální dění ve veřejných zakázkách
Zadávání VZMR s praktickým příkladem
Zadávání nadlimitních zakázek s praktickým příkladem
Zadávání zakázek na základě rámcové smlouvy
Zadávání zakázek u dodávek na strážní a úklidové služby
Zpracování zadávací dokumentace a nastavení kvalifikačních kritérií
Časté omyly a klíčové momenty realizace veřejné zakázky
Úskalí nejnižší nabídkové ceny, jak popsat a zadat hodnotící kritéria
Jak nerušit VZ aneb zásadní momenty veřejné zakázky
Opakované zakázky a rámcové smlouvy
Nejčastější pochybení zadavatelů a rozhodovací praxe ÚOHS
Workshop - Příprava zadávací dokumentace
Workshop - Jak popsat a zadat hodnotící kritéria
Workshop - Kompletní práce komisí
Workshop - Práce s profilem zadavatele a formuláři VVZ

 

Veřejné zakázky DODAVATELÉ:

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zákon o zadávání veřejných zakázek
Novinky ve veřejných zakázkách pro dodavatele
Vše podstatné pro uchazeče o veřejnou zakázku
Veřejná zakázka pro nováčka dodavatele
Kde hledat veřejnou zakázku a jak porozumět zadávací dokumentaci
Jak porozumět zadávací dokumentaci a vytvořit nabídku
Jak podat nabídku do veřejné zakázky malého rozsahu
Nabídky podávané ve sdružení
Nedostatky v prokazování kvalifikace a rozpory v nabídce
Námitky a návrhy k ÚOHS, konkrétní rozhodnutí
Nejčastější chyby při sestavování nabídek
Workshop - Příprava nabídky do výběrového řízení
Workshop - Jak bojovat proti zakázce ušité na míru
Workshop - Příprava námitek a obrana proti nesprávnému postupu zadavatele

 

Personalistika:

Vedení osobní agendy a ochrana osobních údajů
Výběrové řízení a adaptační proces
Motivace zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců
Vztahy na pracovišti
Chyby a omyly v personální práci
Principy personální práce
Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele

 

Právo, pracovní právo:

Závazkové vztahy
Pracovněprávní aktuality
Skončení pracovního poměru
Pracovněprávní minimum pro manažery a vedoucí zaměstnance
Problematika zaměstnávání cizinců
Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Zákoník práce z pohledu personalisty a mzdové účetní
Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury
Kolektivní vyjednávání