Seznam lektorů

Na našich kurzech se setkáte s renomovanými odborníky z mnoha oborů. Sami se můžete přesvědčit, že se jedná o zajímavé osobnosti s bohatými zkušenostmi.

 • Mgr. Kateřina Koláčková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Je ředitelkou společnosti OTIDEA avz s.r.o. ...

  celý profil
 • Mgr. Lucie Moravčíková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné ...

  celý profil
 • Mgr. Miroslav Knob

  Posledních pět let působil na ÚOHS, nejprve jako analytik a následně jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek, kde vedl tým referentů pracujících na vedení správních řízení ...

  celý profil
 • Bc. Nikola Dohnalová

  V současné době působí na pozici Specialistka podpory elektronických nástrojů, kde spravuje profily ZADAVATEL.CZ. Ve společnosti OTIDEA pracuje od roku 2016.

  celý profil
 • Ing. Ondřej Ječný

  Vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektronické systémy pro zadávání veřejných zakázek. Aktivně se zabývá elektronizací veřejných zakázek se ...

  celý profil
 • Ing. Lukáš Beránek

  Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek ...

  celý profil
 • Ing. Robert Kuchař

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „NEN“. ...

  celý profil
 • Ing. Michal Nechanický

  Odborník z Ministerstva pro místní rozvoj na Národní elektronický nástroj (NEN). V současné době působí jako projektový manažer NEN na odboru elektronizace veřejných zakázek, je předsedou pracovní ...

  celý profil
 • JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

  Absolvoval magisterské studium, rigorózní i doktorskou zkoušku na Právnické fakultě v Brně. Dlouhodobě se specializuje na problematiku správního práva, práva hospodářské soutěže, zejména pak práva zadávání veřejných zakázek, a ...

  celý profil
 • Mgr. Pavel Herman

  Poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici ředitele úseku ...

  celý profil
 • PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.

  Předseda Econlab z.s.

  celý profil
 • Lenka Jedličková

  Lektorka a konzultantka telefonické komunikace, telesalesu - telemarketingu a výcviku pracovníků call center.Lenka je zkušená, sympatická a energická lektorka a konzultantka. Má dlouholetou praxi nejen jako operátorka ...

  celý profil
 • Mgr. Aneta Matoušková

  Samostatná advokátka, která se ve své praxi se zaměřuje na pracovní, obchodní, občanské a rodinné právo. Poskytuje právní poradenství jak zaměstnancům, tak nadnárodním korporacím i velkým českým ...

  celý profil
 • Petr Šimsa

  je členem Privacy & Cyber Security týmu v PricewaterhouseCoopers. Účastnil se desítek projektů analýzy, implementace a ověřování souladu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v mezinárodních společnostech ...

  celý profil
 • Ing. Zdeňka Fialová

  Ing. Zdeňka Fialová, lektorka absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu. ...

  celý profil
 • Kristina Kupková

  je právníkem Compliance týmu ve společnosti PricewaterhouseCoopers se zaměřením na ochranu osobních údajů. Je součástí projektového týmu implementace GDPR napříč odvětvími. Současně koordinuje mezinárodní projekty a  spolupráci v rámci sítě ...

  celý profil
 • Alena Bělohradská

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na problematiku procesních kroků v zadávacím řízení s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „NEN“. Působí jako konzultant ve ...

  celý profil
 • Olga Franců

  Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více než dvaceti letech praxe přešla na "druhou ...

  celý profil
 • Mgr. Vladimír Černý

  Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem v oblasti personalistiky, pracovněprávních vztahů a kolektivního ...

  celý profil
 • PhDr. Libor Kyncl

  Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Od ...

  celý profil
 • Mgr. Jana Wiesner

  Psycholožka, psychoterapeutka, kouč, vysokoškolská pedagožka, personální konzultantka LARRA CZ s.r.o. (assessmenty, koučování, psychodiagnostika, psychoterapeutická praxe, osobní a profesní rozvojové programy). Absolventka jednooborové psychologie na filosofické fakultě UK ...

  celý profil
 • Mgr. Jan Slezák

  Vedoucí oddělení veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy. V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2008. Významné zkušenosti načerpal na právním oddělení společnosti OTIDEA, dále na odboru ...

  celý profil
 • Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

  Poradce pro otevřenost veřejné správy. Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. ...

  celý profil
 • Mgr. Monika Koudelková

  Lektorka se věnuje problematice veřejných zakázek, a to nejen z pohledu teoretického nastavení procesu zadávání veřejných zakázek v organizaci, ale zabývá se i samotným zadáváním veřejných zakázek ...

  celý profil
 • Mgr. Jakub Grafnetter

  Advokát s bohatou praxí v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2006 se specializuje na veřejné zakázky a výběrová řízení, občanské právo, sporná řízení před soudy a ÚOHS. Má bohaté zkušenosti ...

  celý profil
 • Mgr. Daniel Matušenko

  Lektor vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, nyní působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Bursík & Grafnetter. Ve své praxi se zaměřuje na právní problematiku ...

  celý profil
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde ...

  celý profil
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou smluvního práva a další související legislativou. Studoval ...

  celý profil
 • Ing. Stanislav Bogdanov

  Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde doposud působí. Pracuje na projektu Národního elektronického nástroje (NEN) jako vedoucí oddělení ...

  celý profil
 • Mgr. Jan Zahálka

  Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, akademické mezinárodní zkušenosti získal při studiu evropského práva na University of Wolverhampton (VB). V letech 2009 – 2011 byl zaměstnán ...

  celý profil
 • Mgr. Michal Hubáček

  Michal Hubáček je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na níž zakončil studium v roce 2012. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje na právo obchodní, ...

  celý profil
 • Mgr. Alena Ševčíková

  Pracuje v Nemocnici Nové Město na Moravě na pozici vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek. Za dobu svého téměř desetiletého působení v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovala ...

  celý profil
 • Eliška Vyhnánková

  Živí se jako konzultantka v oboru sociálních médií. Nabízí poradenství a odborně vedená školení využití sociálních sítí Facebook, Twitter, LinkedIn aj. ve firmách i pro jednotlivce. Svým ...

  celý profil
 • JUDr. Jaroslav Škubal

  Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v ...

  celý profil
 • Mgr. Daniel Vejsada

  Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své advokátní praxe se mimo základní otázky pracovního ...

  celý profil
 • Mgr. Matěj Daněk

  Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2002-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr ...

  celý profil
 • Markéta Uhlířová

  Markéta je odborníkem v oblasti telefonické komunikace se zákazníky. V telemarketingu se pohybuje už 13 let a z toho 11 let se věnuje vzdělávání a učení, jak ...

  celý profil
 • Mgr. Andrej Henžel

  Andrej Henžel pracuje v PricewaterhouseCoopers na pozici Senior Konzultant v týmu GDPR. Před nástupem do PwC pracoval v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia jako Senior Compliance ...

  celý profil
 • Ing. Mgr. Ján Bača

  Ján Bača je odborníkem v oblasti ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Ve společnosti PricewaterhouseCoopers se podílí především na projektech zaměřených na IT Compliance, informační a kybernetickou bezpečnost. Má ...

  celý profil
 • Mgr. Zuzana Dubská (Radičová)

  Zuzana je klíčovým členem týmu GDPR ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde se účastnila i specializovaných skupin či podskupin ...

  celý profil
 • Ondřej Výborný

  Ondřej Výborný je klíčovým členem GDPR týmu ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Je profesionálem v oblasti ITSM s více než 7 letou zkušeností z velkých mezinárodních společností. V ...

  celý profil
 • Eva Suchomelová

  Mgr. Eva Suchomelová vystudovala učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Posléze zde učila staroslověnštinu ...

  celý profil
 • Mgr. Klára Valentová

  Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní právo a ochranu osobních údajů. V oblasti ochrany osobních údajů poskytuje komplexní právní ...

  celý profil
 • Mgr. Dana Svobodová

  Dana Svobodová je pedagožka s třicetiletou praxí na základní škole, bývalá ředitelka malotřídní školy. Nyní se věnuje lektorství a koučinku. Je koordinátorkou školního vzdělávacího programu, externí spolupracovnicí ...

  celý profil
 • Ing. Jan Korbel

  Lektor, trenér, facilitátor synergogických workshopů a kouč. Neustále aktivní v oblasti obchodu na manažerských pozicích. Jeho práce je výrazně orientovaná na dosahování viditelných změn ve fungování lidí i ...

  celý profil
 • Mgr. Ester Šromová

  Je absolventkou jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem jejího zájmu je v současnosti primárně věk adolescence a dospělá klientela. Má zkušenosti z Azylového domu pro matky ...

  celý profil
 • Mgr. Marika Kropíková

  Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství, etopedie, logopedie a psychopedie na UK Praha. Pracovala jako učitelka v základní tak speciální škole. Odborně publikuje do několika časopisů. Autorka metodických ...

  celý profil
 • Mgr. Jiří Hruška

  Dlouholetý pedagog a lektor. V současné době učí na soukromé základní škole v Pardubicích. Působí také jako facilitátor, mentor a konzultant v projektu „Spoluprací k profesionalitě" (Společnost ...

  celý profil
 • Ing. Alena Čiháková

  Již 12 let působí na pozici zástupkyně ředitelky základní školy. Během práce ve školství si rozšířila kvalifikaci o pedagogiku odborných předmětů pro střední školy, biologii na základní a ...

  celý profil
 • Ing. Bc. Hana Šlachtová

  Ing. Bc. Hana Šlachtová pracuje ve školství od roku 1985. Působila ve středním školství jako učitelka a zástupkyně ředitele. Od roku 2010 působí na pozici ředitelky základní ...

  celý profil
 • Ondřej Filip

  Mým posláním je pomáhat jednotlivcům, organizacím a společnosti rozvíjet jejich vnitřní potenciál a tím podporovat jejich růst.Usiluji o to, aby se principy koučinku staly běžnou součástí našich ...

  celý profil
 • Mgr. Šárka Šantrochová

  Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea ...

  celý profil
 • JUDr. Jakub Blažek

  JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení obviněných, tak v postavení poškozených. Poskytuje též právní ...

  celý profil
 • Miroslav Švenda

  Advokát kanceláře BS LEGAL, na našich kurzech se zaměřuje na trestněprávní aspekty korupčního chování.

  celý profil
 • Ing. Miloš Lokajíček

  Absolvent Vysoké školy ekonomické, kde studoval Informační systémy a technologie. Během své pracovní kariéry se věnoval jak jednoduchým webovým aplikacím, až po zajištění propojení podnikových systémů. Díky ...

  celý profil
 • Jiří Špalek

  Manažer technologického zázemí projektu PROe.biz. Vede tým PROe.biz point, odkud se řídí implementace sw produktů PROe.biz do firem a administrace jednotlivých on-line výběrových řízení.

  celý profil
 • Ing. Hilda Regulová Gajdošová

  Jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, konzultace a přípravu nabídek zájemců a uchazečů ...

  celý profil
 • JUDr. Ladislav Jouza

  Advokát se specializací na pracovní právo, držitel bronzové a stříbrné medaile profesora rytíře Randy za teoretický a praktický přínos v oblasti pracovního práva, rozhodce pracovních sporů podle ...

  celý profil
 • JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

  Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

  celý profil

Partneři

Více