Seznam lektorů

Na našich kurzech se setkáte s renomovanými odborníky z mnoha oborů. Sami se můžete přesvědčit, že se jedná o zajímavé osobnosti s bohatými zkušenostmi.

 • Mgr. Kateřina Koláčková

  Lektorka Kateřina Koláčková se více než 15 let věnuje ve společnosti OTIDEA komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2015 se stala ředitelkou ...

  celý profil
 • Mgr. Lucie Moravčíková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné ...

  celý profil
 • Mgr. Miroslav Knob

  Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA ...

  celý profil
 • Bc. Nikola Dohnalová

  V současné době působí na pozici Specialistka podpory elektronických nástrojů, kde spravuje profily ZADAVATEL.CZ. Ve společnosti OTIDEA pracuje od roku 2016.

  celý profil
 • Ing. Robert Kuchař

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „NEN“. ...

  celý profil
 • Mgr. et Mgr. Šárka Faltová

  Lektorka po dokončení studií psychologie a práv na Masarykově univerzitě v Brně působila v Praze a Ostravě jako psycholožka a krizová interventka, a to jak ve státním ...

  celý profil
 • RNDr. Alexander Birčák

  Je úspěšný manažer s dlouholetými zkušenostmi ve vrcholových pozicích v nadnárodních společnostech v Praze a celé ČR. Je kouč, lektor manažerských školení a osobního rozvoje. Alexander Birčák ...

  celý profil
 • Leona Gergelová Šteigrová

  Leona je leaderem projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, řídí aktivity rozvíjející odpovědné veřejné zadávání a od roku 2014 je rovněž vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro ...

  celý profil
 • Mgr. Alexandra Andrejkovičová

  Temperamentní a energická lektorka, školitelka a konzultantka. Její školení strhnou pozornost účastníků. Umí rozpoutat konstruktivní diskusi a podnítit přínosný brainstorming. Specializuje se na HR management, obchodní dovednosti, ...

  celý profil
 • JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde dále absolvovala státní rigorózní zkoušku a doktorský studijní program. Působila v advokacii a následně krátce i jako právník u ...

  celý profil
 • PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec Ph.D.

  Spoluautor nové metodiky pro zadávání VZMR, vede projekt hodnocení zadavatelů zindex.cz. V rámci neziskové organizace Econlab vydal analýzy věnované rozhodování ÚOHS, centrálnímu zadávání, nebo hodnocení na kvalitu. ...

  celý profil
 • Petr Kypr

  Na MZV působí od roku 1990, třikrát zastupoval ČR jako velvyslanec v zahraničí a zastával vedoucí funkce v ústředí (zakladatel a ředitel Diplomatické akademie MZV, vrchní ředitel ...

  celý profil
 • Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

  Samostatný lektor, konzultant a kouč s dlhoročnými skúsenosťami v korporátnom prostredí. Od roku 1998 posobí v oblasti rozvoja a riadenia ludského kapitálu. Pracuje s roznymi ceilovými skupinami ...

  celý profil
 • Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

  Vystudoval práva na univerzitě v Praze a Pasově. Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejných zakázek, transparentním fungováním samospráv nebo kontrolou městských obchodních společností. Od roku 2019 je předsedou ...

  celý profil
 • JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

  Bývalý diplomat, specialista na dipomatický protokol a společenskou etiketu. Působil jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Portugalsku v letech 2000 - 2004. Vysokoškolský pedagog v oblasti diplomacie, ...

  celý profil
 • Ing. Aleš Špidla

  Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnostiIng. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku. V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti ...

  celý profil
 • Lenka Hollerová, DiS.

  Od r. 2004 působí na Městském úřadě v Jičíně nejdříve na oddělení správy majetku města a od r. 2013 jako vedoucí oddělení veřejných zakázek. Kromě koordinace a ...

  celý profil
 • Ing. Michal Nechanický

  Odborník z Ministerstva pro místní rozvoj na Národní elektronický nástroj (NEN). V současné době působí jako projektový manažer NEN na odboru elektronizace veřejných zakázek, je předsedou pracovní ...

  celý profil
 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

  Vedoucí oddělení Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právní poradce při Českomoravské konfederaci odborových svazů, člen Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, pravidelný člen delegace a pracovních ...

  celý profil
 • Václav Chvalovský

  Strávil převážnou část své profesionální kariéry v oblasti vývoje a zavádění podnikových IS (vč. vývoje software) v ČR a v zahraničí (Anglie, USA, Německo). V letech 1976-78 ...

  celý profil
 • Ing. Dagmar Lanzová

  Spolupracuje s rezorty na připomínkování legislativních předpisů zejména v oblasti stavebnictví a dopravy, spolupracuje s ÚNMZ a ČAS jako specialista z neziskové organizace pro ochranu práv a ...

  celý profil
 • JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

  Absolvoval magisterské studium, rigorózní i doktorskou zkoušku na Právnické fakultě v Brně. Dlouhodobě se specializuje na problematiku správního práva, práva hospodářské soutěže, zejména pak práva zadávání veřejných zakázek, a ...

  celý profil
 • Klára Větrovcová

  Lektorka mezi roky 2007 a 2009 pracovala jako externí grafik pro společnost Bosch Security Systems, od roku 2009 do roku 2018 jako produktová manažerka pro rešerše a ...

  celý profil
 • Ing. Petr Šulc

  Ing. Petr Šulc působí jako nezávislý poradce pro soukromé společnosti i veřejný sektor v životním prostředí, podnikové a komunální ekologii. Je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací ...

  celý profil
 • Ing. Jiří Nedbal

  Jiří Nedbal je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti BOZP. Je vedoucím auditorem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, osobou odborně způsobilou v prevenci ...

  celý profil
 • Ing. Bc. Ivana Svitáková

  Lektorka více jak 10 let pracovala u Hasičského záchranného sboru České republiky, věnovala se stavební prevenci a kontrolní činnosti na úseku požární ochrany. Je autorkou odborných článků ...

  celý profil
 • Lenka Hlaváčová Charvátová

  Lenka Hlaváčová Charvátová působí jako OZO v prevenci rizik a požární ochraně (dříve bezpečnostní a požární technik) od roku 1993. Pracovala jako požární technik Dopravní podnik Praha ...

  celý profil
 • právníci advokátní kanceláře Kropáček LEGAL

  Advokátní kancelář se zabývá obchodním právem, ecommerce, osobními údaji a má mnoholeté zkušenosti s právním poradenstvím pro eshopy a různorodé internetové projekty.

  celý profil
 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  Lektorka získala rozsáhlé zkušenosti s řešením mezinárodních zakázek jako vedoucí právního oddělení společnosti MND Drilling & Services, a.s. a dále v rámci své advokátní praxe. Dlouhodobě se ...

  celý profil
 • Mgr. Pavel Herman

  Poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici ředitele úseku ...

  celý profil
 • Lenka Jedličková

  Lektorka a konzultantka telefonické komunikace, telesalesu - telemarketingu a výcviku pracovníků call center.Lenka je zkušená, sympatická a energická lektorka a konzultantka. Má dlouholetou praxi nejen jako operátorka ...

  celý profil
 • Mgr. Vladimír Černý

  Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem v oblasti personalistiky, pracovněprávních vztahů a kolektivního ...

  celý profil
 • PhDr. Libor Kyncl

  Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Od ...

  celý profil
 • Mgr. Jana Wiesner

  Psycholožka, psychoterapeutka, kouč, vysokoškolská pedagožka, personální konzultantka LARRA CZ s.r.o. (assessmenty, koučování, psychodiagnostika, psychoterapeutická praxe, osobní a profesní rozvojové programy). Absolventka jednooborové psychologie na filosofické fakultě UK ...

  celý profil
 • Mgr. Jan Slezák

  Vedoucí oddělení právní podpora veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy. V únoru 2021 byl zvolen místopředsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky. V oblasti veřejných zakázek působí od ...

  celý profil
 • Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

  Poradce pro otevřenost veřejné správy. Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. ...

  celý profil
 • Mgr. Monika Koudelková

  Lektorka se věnuje problematice veřejných zakázek, a to nejen z pohledu teoretického nastavení procesu zadávání veřejných zakázek v organizaci, ale zabývá se i samotným zadáváním veřejných zakázek ...

  celý profil
 • Mgr. Jakub Grafnetter

  Advokát s bohatou praxí v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2006 se specializuje na veřejné zakázky a výběrová řízení, občanské právo, sporná řízení před soudy a ÚOHS. Má bohaté zkušenosti ...

  celý profil
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde ...

  celý profil
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou smluvního práva a další související legislativou. Studoval ...

  celý profil
 • Mgr. Jan Zahálka

  Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, akademické mezinárodní zkušenosti získal při studiu evropského práva na University of Wolverhampton (VB). V letech 2009 – 2011 byl zaměstnán ...

  celý profil
 • Mgr. Michal Hubáček

  Michal Hubáček je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na níž zakončil studium v roce 2012. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje na právo obchodní, ...

  celý profil
 • Mgr. Alena Ševčíková

  Pracuje v Nemocnici Nové Město na Moravě na pozici vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek. Za dobu svého téměř desetiletého působení v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovala ...

  celý profil
 • Eliška Vyhnánková

  Živí se jako konzultantka v oboru sociálních médií. Nabízí poradenství a odborně vedená školení využití sociálních sítí Facebook, Twitter, LinkedIn aj. ve firmách i pro jednotlivce. Svým ...

  celý profil
 • Mgr. Daniel Vejsada

  Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své advokátní praxe se mimo základní otázky pracovního ...

  celý profil
 • Mgr. Matěj Daněk

  Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2002-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr ...

  celý profil
 • Eva Suchomelová

  Mgr. Eva Suchomelová vystudovala učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Posléze zde učila staroslověnštinu ...

  celý profil
 • Ing. Jan Korbel

  Lektor, trenér, facilitátor synergogických workshopů a kouč. Neustále aktivní v oblasti obchodu na manažerských pozicích. Jeho práce je výrazně orientovaná na dosahování viditelných změn ve fungování lidí i ...

  celý profil
 • Mgr. Marika Kropíková

  Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství, etopedie, logopedie a psychopedie na UK Praha. Pracovala jako učitelka v základní tak speciální škole. Odborně publikuje do několika časopisů. Autorka metodických ...

  celý profil
 • Ing. Alena Čiháková

  Již 12 let působí na pozici zástupkyně ředitelky základní školy. Během práce ve školství si rozšířila kvalifikaci o pedagogiku odborných předmětů pro střední školy, biologii na základní a ...

  celý profil
 • Ondřej Filip

  Mým posláním je pomáhat jednotlivcům, organizacím a společnosti rozvíjet jejich vnitřní potenciál a tím podporovat jejich růst.Usiluji o to, aby se principy koučinku staly běžnou součástí našich ...

  celý profil
 • Mgr. Šárka Šantrochová

  Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea ...

  celý profil
 • JUDr. Jakub Blažek

  JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení obviněných, tak v postavení poškozených. Poskytuje též právní ...

  celý profil
 • Ing. Hilda Regulová Gajdošová

  Jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, konzultace a přípravu nabídek zájemců a uchazečů ...

  celý profil
 • JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

  Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

  celý profil

Partneři

Více