Aktivizační metody ve výuce (AKREDITOVÁNO MŠMT)

29. dubna 2021 09:00-16:00 hod

PhDr. Libor Kyncl

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Od roku 2010 je externí vyučující na FF MU Brno.  Lektorské práci se začal věnovat od roku 1998 při zaměstnání, v posledních letech už pracuje jen jako lektor, mentor a kouč. Je certifikovaným lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Absolvoval kursy RWCT, lektorských dovedností, OSV, kooperativního a projektového vyučování, systemického koučinku, mentoringu, etické výchovy... Člen ČAMV (Česká asociace mentoringu ve vzdělávání - www.camv.cz) a EMCC (European mentoring and coaching konference).

Forma Seminář
Datum 29. dubna 2021
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ a učitele SŠ.

Cíl

Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí metody žákovy práce s textem. Budeme pracovat s tématy napříč aprobačním spektrem (některá témata si účastníci přímo vyzkouší, některé další lektor popíše a okomentuje, bude uvádět příklady z praxe své i dalších učitelů).

Cílem této vzdělávací akce je naučit pedagogické pracovníky plánovat a promýšlet učební látku v návaznosti na volbu učebních metod a strategií vhodných pro zaktivizování výuky.
Účastník semináře pozná a osvojí si metody aktivního učení, pojmenovává pozitiva i rizika jednotlivých metod a nachází další témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách těmito metodami pracovat.

Seminář je akreditovaný u MŠMT. 

V ceně je zahrnuto

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Rozsah a náplň
  • Predátor – oběť - zachránce (učitelova práce s komunikačními rolemi ve třídě)
  • Alderferova motivační pyramida
  • Kostka
  • Alfa box
  • INSERT + Pětilístek/Desetiřádková pyramida
  • Kooperativní bingo
  • Ano-ne – diskusní metoda, která dokáže žáky vtáhnout do tématu
  • Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně
  • Pyramida údajů
Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Aktivizační metody ve výuce (AKREDITOVÁNO MŠMT)
Celkem 3 618 Kč (s DPH)

Partneři

Více