Asistent pedagoga - AKREDITOVÁNO

19. listopadu 2018 09:00-16:00 hod

Ing. Alena Čiháková

Již 12 let působí na pozici zástupkyně ředitelky základní školy. Během práce ve školství si rozšířila kvalifikaci o pedagogiku odborných předmětů pro střední školy, biologii na základní a střední škole a výchovné poradenství na základní škole. Své znalosti ve výše uvedených oblastech zúročila ve škole při práci s žáky, kteří potřebují ke zvládnutí základního vzdělávání podpůrné opatření. Podporuje program pro práci s nadanými žáky na základní škole. Dále pracuje i v oblasti grantové, ať již zahraniční nebo regionální. V Otidea přednáší oblasti ze Společného vzdělávání žáků.

Forma Seminář
Datum 19. listopadu 2018
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro asistenty pedagogů, pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ, řídící pracovníky

Cíl

Cílem kurzu je seznámit účastníky s úlohou asistenta pedagoga ve škole a školských zařízeních z různých hledisek. Seznámíte se s postavením AP z hlediska legislativy, s jeho kompetencemi. Kurz seznámí posluchače s možnými druhy spolupráce AP s učitelem, žákem, školou, rodiči, školním poradenským pracovištěm a školskými poradenskými zařízeními. V neposlední řadě se dozvíte, jaký vliv má asistent pedagoga na aktivizaci, podporu a posílení kompetencí žáka.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. 

Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení Otidea.

    


Rozsah a náplň
  • Legislativní ukotvení pozice asistenta ve školním systému
  • Kompetence asistenta pedagoga, charakteristické činnosti a způsoby práce
  • Spolupráce asistenta s pedagogem, role asistenta ve výuce, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: charakteristiky jednotlivých typů zdravotního postižení, popis změněných vzdělávacích potřeb, nároky kladené na práci asistentů
  • Navázání kontaktu asistenta se žákem se SVP, specifika komunikace, dojednávání forem podpory se žákem
  • Aktivizace žáka, podpora a posílení jeho kompetencí
  • Využití potenciálu asistenta pedagoga ve škole: spolupráce asistentů, pomoc při vyhledávání nových informací a metod práce se žáky se SVP
  • Spolupráce asistentů se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupce
  • a jiné
Seminář nenahrazuje rekvalifikační kurz "asistent pedagoga".


Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Asistent pedagoga - AKREDITOVÁNO
Celkem 2 166 Kč (s DPH)

Partneři

Více