ZPĚT

Český pravopis v úřední a obchodní praxi ONLINE

Lektor:
Mgr. Jan Táborský
Datum: 17.09.2024
Délka: 03:00 hod (09:00 - 12:00)
Forma: Online živý přenos
Úroveň: -
Určeno pro: -

Rozsah a náplň

  • psaní počátečních velkých písmen
  • psaní čárek ve větách a souvětích (základní pravidla)
  • zkratky a značky, zápis číslovek
  • slova cizího původu
  • psaní spřežek („dohromady“ vs. „zvlášť“) a jiné

Cíl

Kurz se věnuje všem hlavním oblastem českého pravopisu. Připomíná základní pravidla a některá z nich vykládá důkladněji a v širších souvislostech, než je v našem vzdělávacím systému obvyklé.

Zvláštní pozornost je věnována jevům, jejichž kodifikace se v poslední době změnila, jevům, v nichž se velmi často chybuje, a jevům, u nichž uplatňujeme jiná než standardní pravopisná pravidla. Vše je prakticky předvedeno na přirozených textech, velmi blízkých praktickým potřebám účastníků kurzu.

Lektor seznámí účastníky s nejnovějšími spolehlivými zdroji informací o pravopisu (s uvedením jejich výhod a nevýhod) a umožní jim položit jakékoliv doplňující dotazy. Později jim bude k dispozici pro mailové konzultace.

Mgr. Jan Táborský
Mgr. Jan Táborský

Zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Poznámka

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomocí psaných komentářů nebo mikrofonu a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V případě online kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě.

Cena:
3 500,00 Kč
+ 21% DPH
4 235,00 Kč s DPH

Organizační a technické zabezpečení, náklady lektora, materiály pro účastníky.

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více