Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga

11. listopadu 2020 09:00-16:00 hod

Mgr. Šárka Šantrochová

Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea lektoruje společné vzdělávání a legislativu. Je certifikovanou lektorkou pro společné vzdělávání.

Forma Seminář
Datum 11. listopadu 2020
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pedagogy ZŠ a SŠ

Cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s úlohou asistenta pedagoga ve škole a školských zařízeních z různých hledisek. Seznámí se s postavením AP z hlediska legislativy, s jeho kompetencemi. Kurz seznámí posluchače s možnými druhy spolupráce AP s učitelem, žákem, školou, rodiči, školním poradenským pracovištěm a školskými poradenskými zařízeními. V neposlední řadě je to vliv AP na aktivizaci, podporu a posílení kompetencí žáka.
Asistent pedagoga jako podpůrný pedagogický pracovník, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rozvržení jednotlivých témat:
- Legislativní rámec, vymezení funkce asistenta pedagoga, financování asistenta pedagoga, spolupráce učitele a asistenta pedagoga, další vzdělávání asistenta pedagoga, didaktické zásady a metody práce.
- Osobnost asistenta pedagoga, vztah AP k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Úskalí práce asistenta pedagoga.
- Kompetence asistenta pedagoga, charakteristické činnosti a způsoby práce.

V ceně je zahrnuto

Během školení bude k dispozici drobné občerstvení, studené a teplé nápoje. Na oběd od nás dostanete stravenku. Na závěr školení obdržíte osvědčení o absolvování školení.


Rozsah a náplň
  • Spolupráce asistenta s pedagogem, role asistenta ve výuce, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností.
  • Navázání kontaktu asistenta se žákem se SVP, specifika komunikace, dojednávání forem podpory se žákem.
  • Aktivizace žáka, podpora a posílení jeho kompetencí.
  • Využití potenciálu asistenta pedagoga ve škole: spolupráce asistentů, pomoc při vyhledávání nových informací a metod práce se žáky se SVP.
  • Spolupráce asistentů se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci.
  • Podpora asistentů ve škole - ŠPP, metodické vedení.
  • Co může udělat pedagog pro včlenění asistenta pedagoga do systému školy: nutné organizační kroky, proces výběru asistenta, podpora procesu adaptace ve škole, vztahová síť školy.
  • Metodické vedení AP pedagogem.
  • Vliv AP na klima třídy, možnosti ovlivnění klimatu ve prospěch žáka se SVP.

"Vynikající paní lektorka, vždy odborně odpovídala na otázky. Dobré zajištění smeináře. Získala jsem mnoho cenných informací pro svou práci."

"Chtěla bych paní lektorce velmi poděkovat. Školení pro mě bylo velmi přínosné- novinky od září, řešení konkrétních situací atd. Díky moc."

Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Celkem 2 662 Kč (s DPH)

Partneři

Více