EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU

3. března 2020 09:00-16:00 hod

Mgr. Jana Wiesner

Psycholožka, psychoterapeutka, kouč, vysokoškolská pedagožka, personální konzultantka LARRA CZ s.r.o. (assessmenty, koučování, psychodiagnostika, psychoterapeutická praxe, osobní a profesní rozvojové programy). Absolventka jednooborové psychologie na filosofické fakultě UK Praha, čtyřletého psychoterapeutického výcviku Gestalt Therapy. Má 16 let profesionální psychologické praxe a zkušeností s firemním vzděláváním, 5 let praxe jako VŠ pedagog (psychologie osobnosti, relationship). Disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti managementu, služeb, obchodu, výroby či státní správy. Všestranný záběr seminářů – komunikace, řízení konfliktů, asertivita, zvládání stresu, time management, obchodní dovednosti, motivace, manažerské dovednosti. Styl workshopů je vysoce interaktivní s individuálním a originálním přístupem. Použití kamerových technik, psychologických testů, cvičení, modelových situací šitých na míru.    

Forma Workshop
Datum 3. března 2020
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Trénink je určený pro všechny, kteří chtějí diagnostikovat svá slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání a ve zvládání stresu. Účastníci si na kurzu osvojí zásady efektivního využití času a principy úspěšného zvládání stresu.

Cíl

Cílem je seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stress managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměříme se na prevenci v boji proti stresu a prokrastinaci a upozorníme a zanalyzujeme ty komunikační a životní vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže a neprosperity. 

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a k obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň
  • Základy Time managementu: diagnostika individuálního vztahu k času, princip důležitého a naléhavého, určování priorit dle různých hledisek, Paretův princip a jeho užití v praktickém životě, analýza efektivního využití času, biorytmy a energetický cyklus jako nástroj optimálního plánování dne, křivky výkonu, metody krátkodobého a dlouhodobého plánování, SMART stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů, týdenní a denní plánování, zloději času – interní a externí rušiče, nebezpečí prokrastinace -  jak neodkládat a zvyšovat osobní efektivitu a trvale udržitelnou životní prosperitu.
  • Stress management: základní mechanismy vzniku stresu, zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání, autodiagnostika aktuální stresové hladiny, relaxační autoregulační techniky, umění odmítat a žádat o laskavost.

Poznámka: trénink je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím zpětných vazeb, psychologických testů, cvičení, modelových situací a diskuzí. Každý účastník odejde s doporučením, které oblasti v problematice hospodaření s časem jsou pro něj lépe využitelné a které stresové faktory ho v současnosti nejvíce ohrožují a jak je eliminovat.


Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU
Celkem 5 445 Kč (s DPH)

Partneři

Více