Kolektivní vyjednávání s odborovou organizací, problematika působení odborů u zaměstnavatele

17. března 2020 09:00-17:00 hod

Mgr. Vladimír Černý

Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem v oblasti personalistiky, pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání. Specializuje se zejména na oblast pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele. Důraz klade na spojení odborného výkladu dané problematiky a konkrétních příkladů z praxe. Těží ze své hluboké znalosti problematiky vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců – odborovými organizacemi nebo radami zaměstnanců. Aktivně se podílí na kolektivním vyjednávání na straně zaměstnavatelů. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí je veden v seznamu zprostředkovatelů kolektivních pracovněprávních sporů v rámci uzavírání kolektivních smluv.

Forma Seminář
Datum 17. března 2020
Délka 1 den (09:00 - 17:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Všechny organizace, které mají jakékoli problémy při uzavírání kolektivní smlouvy a působení odborů v organizaci.

Cíl

Cílem semináře je podívat se na problematiku kolektivního vyjednávání z pohledu pracovního práva a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele. Z praktického hlediska probereme, jak zvládnout kolektivní vyjednávání ze strany zaměstnavatelů i jak zvládnout komunikaci s odborovou organizací. 

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň


1) Kolektivní vyjednávání

 • vznik, historický vývoj kolektivního vyjednávání v ČR a zahraničí
 • procesní pravidla kolektivního vyjednávání
 • strategie a taktika kolektivního vyjednávání
 • právní předpisy upravující kolektivní vyjednávání v ČR

2) Kolektivní smlouvy

 • pojem a druhy kolektivních smluv
 • účastníci kolektivních smluv
 • obsah kolektivních smluv
 • uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, závaznost a účinnost
 • uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem
 • formy pracovního boje (stávka a výluka)
 • role zprostředkovatele a rozhodce při uzavírání kolektivních smluv

3) Zaměstnavatel a odborová organizace

 • postavení odborové organizace u zaměstnavatele
 • rozhodovací právo odborů
 • problematika práva na informace a projednání ve vztahu k odborové organizaci
 • skončení pracovního poměru a práva odborů
 • uvolňování odborových funkcionářů a případná refundace
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Kolektivní vyjednávání s odborovou organizací, problematika působení odborů u zaměstnavatele
Celkem 3 509 Kč (s DPH)

Partneři

Více