ONLINE školení: Školní úrazy a jejich evidence

22. října 2020 09:00-13:00 hod

Lenka Hlaváčová Charvátová

Lenka Hlaváčová Charvátová působí jako OZO v prevenci rizik a požární ochraně (dříve bezpečnostní a požární technik) od roku 1993. Pracovala jako požární technik Dopravní podnik Praha – Metro, od roku 1996 jako OSVČ, od roku 2005 je majitelkou společnosti. BOZP a PO zajišťuje nejen v menších organizacích, školách, ale i v obchodním řetězci. Učila na Vyšší odborné škole předmět  BOZP. Jako lektor využívá zkušeností ze své dlouholeté praxe.

Forma ONLINE školení
Datum 22. října 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro učitele, ředitele a všechny, kteří mají ve školách na starosti problematiku evidence školních úrazů, ale užitečný bude pro všechny ty, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost dětí a žáků v soukromých školách, mateřských centrech a při dalších různých volnočas

Cíl

Školní výlety jsou tu a bohužel s nimi i zvýšené riziko školních úrazů. Nevíte si rady s jejich evidencí? Jak správně sepsat záznam o úraze pro rodiče zraněných dětí, ale i pro Českou školní inspekci? A kdy a za jakých podmínek po vás mohou rodiče žáků požadovat odškodnění? Jak reagovat na stížnosti? Na našem webináři se dozvíte, jak je problematika úrazů legislativně ošetřena. Neopomeneme ani povinnosti pro soukromé MŠ, ZŠ, SŠ, tábory, příměstské tábory
i další volnočasové aktivity. Lektorka s dlouholetou odbornou praxí zodpoví i vaše konkrétní dotazy!

Správná evidence školních úrazů je velmi důležitá nejen pro případné pozdější odškodnění školního úrazu, ale i pro kontrolu ze strany ČŠI. Dozvíte se, jak ji vést bez problémů. Na webináři také zjistíte, jaké jsou rozdíly mezi odškodňováním školních úrazů v mateřské škole a škole základní a střední.
Poradíme vám i s evidencí úrazů pro mateřská centra, privátní školy a školky i prázdninové aktivity. Poznáte, zda se povinnosti liší u veřejnoprávních a soukromých subjektů.
Na webináři se seznámíte se základní bezpečnostní legislativou v praxi a na konkrétních případech vám bude ukázáno, kdo nese v jaké situaci odpovědnost a jak správně postupovat, pokud dojde k úrazu.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
 • Základní legislativa, podle které se evidují školní úrazy
  - v základních a na středních školách
  - v mateřských školách
  - v soukromých institucích nezapsaných v rejstříku škol
  - jaké povinnosti pro Vás ze zákonů plynou
 • Kniha úrazů, záznam o úraze
  - uložení, obsah, zápis
  - sepsání záznamu o úraze
  - kontroly záznamů ČŠI
 • Odškodnění školního úrazu
  - základní a střední škola
  - mateřská škola
  - soukromé subjekty a volnočasové aktivity
  - problémy, které mohou nastat
 • Příklady z praxe
  - základní škola
  - střední škola
  - mateřská škola
  - soukromé školy a volnočasové aktivity
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Školní úrazy a jejich evidence
Celkem 3 013 Kč (s DPH)

Partneři

Více