Kontroly OIP a nelegální zaměstnávání

28. listopadu 2019 09:00-14:00 hod

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své advokátní praxe se mimo základní otázky pracovního práva, jako je příprava smluvní dokumentace nebo řešení postupu při propouštění zaměstnanců, zaměřuje zejména na zastupování v soudních a správních řízeních, otázky exekucí a insolvencí zaměstnanců a také na problematiku služebních poměrů.

Forma Seminář
Datum 28. listopadu 2019
Délka 1 den (09:00 - 14:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Seminář je určen personalistům, interním právníkům, manažerům a dalším osobám, kteří se mohou setkat s kontrolou ze strany oblastního inspektorátu práce.

Cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaká mají práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek. Seminář se zaměří také na novinky, které do této oblasti přináší nový přestupkový zákon. Seminář je zaměřen zejména na praktickou stránku kontroly.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň
 • Úvod do kontrolní činnosti OIP
 • Kontrola OIP na pracovišti
  -Zahájení kontroly
  - Práva inspektorů při kontrole
  - Povinnosti zaměstnavatele
  - Vysvětlení zaměstnanců a jiných osob
  - Opatření k nápravě a zpráva o jejich přijetí
 • Vystavení protokolu a podání námitek zaměstnavatele
 • Řízení o uložení sankce
  - Zahájení řízení
  - Práva zaměstnavatele v řízení
  - Průběh ústního jednání, svědecké výpovědi
  - Přípustné důkazy a obhajoba zaměstnavatele
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí a další přezkum
 • Nejčastější přestupky a jejich znaky (švarcsystém, zastřené agenturní zaměstnávání)
 • Závěr a diskuse
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Kontroly OIP a nelegální zaměstnávání
Celkem 3 630 Kč (s DPH)

Partneři

Více