Metody k podpoře čtenářské gramotnosti pro ZŠ a SŠ- 16 hod. (šablony)

12. listopadu 2018 - 13. listopadu 2018 09:00-16:00 hod

PhDr. Libor Kyncl

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Od roku 2010 je externí vyučující na FF MU Brno.  V posledních letech už pracuje jen jako lektor, mentor a kouč. Je certifikovaným lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Forma Seminář
Datum 12. listopadu 2018
13. listopadu 2018
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pedagogy ZŠ a SŠ

Cíl

Kurs vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Účastníci ze ZŠ a SŠ v něm propojují konkrétní metody s konkrétními čtenářskými dovednostmi.Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků zatím nezabývají. Kurs jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.Kurs není určen učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo seminářem s podobným obsahem. Budeme pracovat se seznamem čtenářských dovedností.Kurs je určen učitelům, kteří s žáky ve svých hodinách pracují s písemnými informacemi a zdroji (tedy např. učitelé F, Bio, Ch, Z, D, Čj, Aj…, Ov) a zpracovávají je.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. 

    


Rozsah a náplň
Kurz:
  • Seznámí učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami potřebnými k jejímu rozvíjení.
  • Formou modelových lekcí předvede učitelům využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost formou nácviku čtenářských strategií.
  • Přivede učitele k sebereflexi jejich učitelské práce, zejména v oblasti čtenářské gramotnosti.
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti pro ZŠ a SŠ- 16 hod. (šablony)
Celkem 4 719 Kč (s DPH)

Partneři

Více