Motivace zaměstnanců a jejich osobní rozvoj

28. května 2019 09:00-16:00 hod

Olga Franců

Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více než dvaceti letech praxe přešla na "druhou stranu" a začala pracovat jako nezávislý konzultant, poradce v oblasti řízení lidských zdrojů, nastavování firemních procesů a měkkých dovedností. Věnuje se i lektorské činnosti. Zároveň působí jako HR kouč i osobní kouč.      

Forma Seminář
Datum 28. května 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Určeno všem, kteří chtějí rozumět lidem a jejich motivaci k práci. Těm, do jejichž práce spadá příprava firemních motivačních plánů stejně jako těm, pro které je motivace podřízených každodenním chlebem.

Cíl

Cílem semináře je lépe porozumět fungování motivace, pochopit jednotlivé motivační nástroje a naučit se je v praxi používat.

Seznámíme účastníky s vnitřní a vnější motivací, s principy finanční a nefinanční motivace, s tím co nejčastěji motivuje zaměstnance i s tím, co v praxi funguje a za jakých podmínek.

Školení probíhá v omezeném počtu max. 12 účastníků, aby byla zachována blízká interakce lektorky s účastníky a možnost diskuze a sdílení zkušeností.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.

Rozsah a náplň
 • Proč motivovat zaměstnance jinak než penězi
 • Motivace dle typu osobnosti
 • Trendy v odměňování zaměstnanců
 • Odměňujte jinak a buďte výjimečným zaměstnavatelem
 • Odstranění demotivátorů
 • Zmlsaní zaměstnanci aneb jak to s motivací nepřehnat
 • Motivace k osobnímu rozvoji
 • Nastavení vzdělávání jednotlivce podle jeho postavení a funkce
 • Příprava, realizace a hodnocení vzdělávací akce
 • Motivace týmů
 • Chování a činy vedoucího, který přirozeně motivuje
 • Identifikace talentů a práce nimi
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Motivace zaměstnanců a jejich osobní rozvoj
Celkem 3 993 Kč (s DPH)

Partneři

Více