Náhrada škody v době COVID-19

18. března 2021 09:00-12:15 hod

Mgr. Martin Pelikán

Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou smluvního práva a další související legislativou. Studoval mimo jiné v Itálii na Università degli Studi di Milano, kde se věnoval právní úpravě italského smluvního práva, a dále evropského a mezinárodního práva. V současné době působí v advokacii, kde zastupuje klienty ze soukromé i veřejné sféry. Rovněž působí na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v rámci doktorského studia. Své poznatky z praxe pravidelně předává při svých přednáškách pro širší veřejnost, zejména z oblasti závazkového práva a práva veřejných zakázek. Pravidelně publikuje své články v rámci odborných periodik, jakož i monografií vydávaných ze strany předních českých právnických nakladatelství. 

Forma Seminář
Datum 18. března 2021
Délka 1 den (09:00 - 12:15 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Zadavatele, dodavatele a poradce, advokáty, podnikové právníky, manažery a širší veřejnost zabývající se problematikou veřejných zakázek.

Cíl

Seminář představí situace, kdy vzniká povinnost dle občanského zákoníku nahradit škodu jak v běžném režimu, tak i v rámci krizového zákona v souvislosti se situací COVID-19. Ukážeme si, jak sepsat obchodní smlouvu, abychom způsobení škody předcházeli. Účastníci se seznámí se situacemi, kdy může zaměstnavatel požadovat náhradu škody po zaměstnanci, dodavatel po zadavateli, zadavatel po dodavateli a podíváme se na vzorové smluvní ujednání pro modifikaci právní úpravy náhrady škody a upozorníme na na rizika s náhradou spojená.

V ceně je zahrnuto

Během školení bude k dispozici drobné občerstvení, studené a teplé nápoje. Na oběd od nás dostanete stravenku. Na závěr školení obdržíte osvědčení o absolvování školení.


Rozsah a náplň
 • Základní předpoklady vzniku povinnosti nahradit škodu podle občanského zákoníku.
 • Hrazení škody podle krizového zákona. Další možnosti, jak uplatňovat škodu v době COVID-19.
 • Předcházení škodám ve veřejných zakázkách.
 • Předsmluvní odpovědnost zadavatele a dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
 • Korekce dotace jako škoda a možnosti jejího vymáhání po administrátorovi veřejné zakázky a dalších subjektech.
 • Obsah smlouvy jako prostředek k předcházení škodám
 • Škoda způsobená dodavatelem vybraným v zadávacím řízení při realizaci veřejné zakázky
 • Možnosti požadovat způsobenou škodu po statutárních orgánech dodavatele
 • Škoda způsobená zadavatelem dodavateli a povinnost k její náhradě.
 • Nárok na náhradu škody požadované po zaměstnancích.
 • Vzorová smluvní ujednání pro modifikaci právní úpravy náhrady škody.
 • Upozornění na některá rizika při uplatňování náhrady škody.
 • Dotazy a diskuse.


Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Náhrada škody v době COVID-19
Celkem 3 933 Kč (s DPH)

Partneři

Více