ONLINE live ŠKOLENÍ: Odborník na Registr smluv (AKREDITOVÁNO MV ČR)

5. května 2020 09:00-14:45 hod

Mgr. Michal Hubáček

Michal Hubáček je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na níž zakončil studium v roce 2012. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje na právo obchodní, pracovní, právo nemovitostí a právo trestní. V rámci obchodněprávní problematiky se zaměřuje na registr smluv, a to z důvodu vyplývajících povinností ze zákona pro jeho klienty. V současnosti je společníkem a jednatelem advokátní kanceláře IUDICATA s.r.o. se sídlem v Brně.

Forma Online LIVE školení
Datum 5. května 2020
Délka 1 den (09:00 - 14:45 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Úředníci územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb. a vedoucí úředníci, kteří jsou zadavateli z pohledu veřejných zakázek.

Cíl

Seminář se zaměřuje na to, aby posluchač získal základní přehled o aktuální problematice Registru smluv, povinných subjektů dle zákona, dále jakým způsobem smlouvy uzavírat, jak je uveřejňovat, na co si dát při pozor, jaká úskalí mohou v souvislosti s uveřejněním nastat a jakým způsobem řešit nesplnění povinností stanovených zákonem v souvislosti s uveřejněním tak, aby nenastaly následky zákonem předvídané. Dále je seminář zaměřen na vymezení údajů, které mají, či nemohou být v Registru smluv uveřejněny, a to ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím, zákonu o ochraně osobních údajů a také nařízení o ochraně osobních údajů v rámci Evropské unie (GDPR).
Rozsah a náplň
  • Zákon o registru smluv a jeho novelizace
  • Kdo je povinný subjekt
  • Které údaje jsou zveřejněny a které nikoliv, výjimky – rozsah uveřejňovaných informací
  • Registr smluv jako rejstřík údajů o subjektech
  • Následky uveřejnění/neuveřejnění smlouvy
  • Způsoby uzavírání smluv a aktuální problémy
  • Ochrana obchodního tajemství a osobních údajů
  • Vliv zákona o svobodném přístupu k informacím
  • Vliv nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na stávající znění zákona o registru smluv
  • Dotazy, diskuze
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE live ŠKOLENÍ: Odborník na Registr smluv (AKREDITOVÁNO MV ČR)
Celkem 2 408 Kč (s DPH)

Partneři

Více