ONLINE živé školení: Novinky BOZP a PO ve školách

19. srpna 2020 09:00-13:00 hod

Lenka Hlaváčová Charvátová

Lenka Hlaváčová Charvátová působí jako OZO v prevenci rizik a požární ochraně (dříve bezpečnostní a požární technik) od roku 1993. Pracovala jako požární technik Dopravní podnik Praha – Metro, od roku 1996 jako OSVČ, od roku 2005 je majitelkou společnosti. BOZP a PO zajišťuje nejen v menších organizacích, školách, ale i v obchodním řetězci. Učila na Vyšší odborné škole předmět  BOZP. Jako lektor využívá zkušeností ze své dlouholeté praxe.

Forma Online LIVE školení
Datum 19. srpna 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro nejen pro učitele, ředitele a všechny, kteří mají ve školách na starosti problematiku BOZP a PO, ale užitečný bude pro všechny ty, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost dětí a žáků v soukromých školách, mateřských centrech a při dalších různých volnočasovýc

Cíl

BOZP a PO ve školách je velmi specifická, rozdělujeme ji na BOZP pro zaměstnance a bezpečnost dětí, které je nutné dodržovat. Požární ochrana v souvislosti s novými požadavky na přijímaní dvouletých dětí do Mateřské školy. Novinky v BOZP, poskytovatelé lékařských prohlídek, zdravotní prohlídky zaměstnanců. Pracovní i školní úrazy, správný postup a další praktické informace o bezpečnosti a požární ochraně.
Neopomeneme ani povinnosti pro soukromé MŠ, ZŠ, SŠ, tábory, příměstské tábory
i další volnočasové aktivity. Lektorka s dlouholetou odbornou praxí zodpoví i vaše konkrétní dotazy!

Zaměříme se na novinky v legislativě, zejména chemické látky práce s nimi, pro zaměstnance i žáky. Poskytovatelé lékařské služeb a lékařské prohlídky. Pracovní i školní úrazy a jak na jejich odškodnění Školení a poučení zaměstnanců i dětí žáků a studentů. Kdo Vás může kontrolovat v oblasti BOZP i PO, jak se na kontrolní orgány připravit.
Požární ochrana povinnosti s přijímáním dvouletých dětí do mateřských škol. Budeme pracovat s příklady z praxe a jejich řešení.
Rozsah a náplň
 • Základní legislativa, změny a novinky
  - v základních a na středních školách
  - v mateřských školách
  - v soukromých institucích nezapsaných v rejstříku škol
 • Poskytovatelé lékařských služeb
  - povinnosti, smlouva
  - žádost o lékařských posudek
  - lékařské prohlídky
 • Chemické látky
  - Legislativa pro práci s chemickými látkami
  - žáci a chemické látky
 • Pracovní a školní úrazy
  - evidence
  - záznam o úraze
  - odškodnění – MŠ, ZŠ, SŠ, soukromé subjekty
  - lékárničky 1. pomoci
 • Školení zaměstnanců a poučení žáků
  - vstupní a periodická školení zaměstnanců
  - poučení dětí, žáků, studentů
 • Požární ochrana
  - Legislativní povinnosti
  - Přijímání dvouletých letých dětí do mateřské školy
  - Revize a kontroly
 • Závěr
  - příklady z praxe
  - dotazy a odpovědi
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE živé školení: Novinky BOZP a PO ve školách
Celkem 3 013 Kč (s DPH)

Partneři

Více