ONLINE živé školení: Plánování a řízení projektů

12. srpna 2020 09:00-13:00 hod

Václav Chvalovský

Strávil převážnou část své profesionální kariéry v oblasti vývoje a zavádění podnikových IS (vč. vývoje software) v ČR a v zahraničí (Anglie, USA, Německo). V letech 1976-78 působil navíc nejprve jako Senior Lecturer a později jako zastupující ředitel na Institute of Computer Science na University of Nairobi, Keňa. V polovině 60. let začal jako programátor, prošel postupně mnoha vedoucími funkcemi, vč. řízení rozsáhlých ICT projektů a na začátku tohoto století, než se začal věnovat výlučně výuce (specializace project management a business strategy) na University of New York in Prague (UNYP), pracoval jako Business Development Executive pro společnost Volkswagen/Škoda Auto v oblasti ICT. V současné době je lektorem a akademickým mentorem na UNYP School of Business.

Forma Online LIVE školení
Datum 12. srpna 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří přicházejí s projekty do styku, a to buď jako členové projektových týmů nebo manažeři firem, kde se projekty připravují a realizují, a přirozeně i pro zájemce, kteří o kariéře projektového manažera uvažují – neb

Cíl

Seminář poskytne návod k rozhodnutí o proveditelnosti projektu v rámci daných finančních, personálních a časových (termínových) podmínek, kvalitativních požadavků a omezení. Poradí, jak personálně zajistit potřebný projektový tým a jak jej proškolit a angažovat do přípravy projektu (angažovat všechny tzv. “project stakeholders“). Dozvíte se, jak sestavit a zdokumentovat podrobný plán projektu podle některého z celosvětově využívaných klasických i nově se prosazujících standardů a s použitím dostupného počítačového softwaru, a tím vytvořit všechny potřebné předpoklady pro to, aby byl plán projektu schválen vedením firmy a aby se projekt mohl začít realizovat.

V průběhu výkladu postupu řešení vymezených úkolů budeme v maximální možné míře využívat zkušenosti z praxe a upozorníme na nejčastější chyby a chybné praktiky, s nimiž se lze v projektovém řízené setkat.
Rozsah a náplň
 • Rozhodnutí o proveditelnosti projektu, vymezení jeho rozsahu podle projektového (podnikatelského) záměru, podrobná definice cílů projektu a kritérií úspěchu projektu (základní projektový dokument)
 • Sestaveni projektového týmu (životní cyklus týmu)
 • Vytvoření plánu projektu podle současných používaných standardů a s využitím stávajícího počítačového software (tam, kde je to vhodné), tj.:
  - Vymezení rozsahu a milníků projektu
  - Definice organizační struktury projektového týmu ve smyslu vymezení odpovědnosti členů týmu za milníky projektu, spolupráci se subdodavateli apod.
  - Sestavení plánu projektových rizik (tabulky/matice rizik)
  - Vymezení kritických momentů projektu (kritických rizik a úkolů / projektových aktivit předpokládajících aktivní spolupráci managementu a angažování stakeholders)
  - Odhady nákladů a času, vč. nutných finančních a časových rezerv pro řešení mimořádných situací
  - Sestavení rozpočtu projektu
  - Sestavení časového harmonogramu projektu vč. definice kritické cesty
 • Vytvoření předpokladů pro změnové řízení v projektu
 • Světové instituce zastřešující metodiku projektového řízení a nejvýznamnější webové stránky s informacemi pro projektové manažery
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE živé školení: Plánování a řízení projektů
Celkem 3 013 Kč (s DPH)

Partneři

Více