ONLINE školení: Dobrá smlouva o dílo – prevence proti problémům při realizaci stavby

9. června 2021 09:00-13:30 hod

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

Lektorka získala rozsáhlé zkušenosti s řešením mezinárodních zakázek jako vedoucí právního oddělení společnosti MND Drilling & Services, a.s. a dále v rámci své advokátní praxe. Dlouhodobě se specializuje na problematiku smluv se zahraničními partnery, realizace investičních celků (mimo jiné dle FIDIC) i menších stavebních zakázek, řešení reklamací díla či zboží apod. Je držitelem CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem a lektorem ICC ČR.

Forma ONLINE školení
Datum 9. června 2021
Délka 1 den (09:00 - 13:30 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro všem osobám, které řeší smlouvy na realizaci stavebních zakázek a které by rády již ve fázi přípravy smlouvy o dílo maximálním způsobem chránily svou pozici a vyvarovaly se v průběhu realizace díla zásadních pochybení.

Cíl

Cílem školení je projít s účastníky jednotlivé části smlouvy o dílo a jednotlivé fáze realizace stavby a upozornit na reálných příkladech na to, čeho se mají vyvarovat a jak by naopak měli postupovat.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto

V případě ONLINE kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
  • Proč neřešit spory ze stavebních zakázek před soudy
  • Jak správně popsat předmět smlouvy, čeho se vyvarovat, pokud má být jasný rozsah díla a nechcete se hádat o to, co se má přesně dělat a kdo bude platit tzv. „vícepráce“
  • Odpovědnost za projektovou dokumentaci, jak vada projektové dokumentace může ovlivnit cenu díla a termín pro dokončení, co je možné chtít po projektantovi
  • Změny předmětu smlouvy, jak může drobná změna zneplatnit např. smluvní pokutu pro dokončení díla
  • Pojem variace a claim dle FIDIC
  • Určení ceny díla, typy rozpočtů a vliv určení ceny rozpočtem na definici tzv. „víceprací“ (tj. jaké práce se budou platit navíc nad rámec výkazu výměr)
  • Předání díla: jaké vady brání předání díla, jak správně u předání díla postupovat, kdy je nutné/vhodné požadovat písemný předávací protokol, vliv nepodepsání protokolu na povinnost doplatit cenu díla
  • Reklamace díla: jak správně postupovat, kdy je možné nechat vadu odstranit jiného zhotovitele a náklady chtít po stavební společnosti a kdy nikoli, jak správně uplatnit slevu a jaké vady je možné reklamovat bez ohledu na běh záruční doby
  • Smluvní pokuty a jejich platné sjednání, co běžně děláme při realizaci stavby a čím jejich vymáhání v praxi sami znemožňujeme, zádržné a jeho uplatnění, bankovní záruka
  • Odstoupení od smlouvy a jeho dopad pro realizaci stavby
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Dobrá smlouva o dílo – prevence proti problémům při realizaci stavby
Celkem 3 751 Kč (s DPH)

Partneři

Více