ONLINE školení: Jak úspěšně komunikovat?

6. srpna 2020 09:00-12:30 hod

Ing. Bc. Ivana Svitáková

Lektorka více jak 10 let pracovala u Hasičského záchranného sboru České republiky, věnovala se stavební prevenci a kontrolní činnosti na úseku požární ochrany. Je autorkou odborných článků na téma požární ochrany, včetně dvou publikací. Zabývá se komunikací ve smyslu, jak zabránit konfliktu a jak úspěšně komunikovat.

Forma Online LIVE školení
Datum 6. srpna 2020
Délka 1 den (09:00 - 12:30 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro všechny, kdo si chtějí rozšířit komunikační dovednosti.

Cíl

Prohloubení dovedností v oblasti komunikace, jak si vysvětlit, proč nás některé věty nebo slova vyvedou z míry, jak rozpoznat začínající konflikt a převést konfliktní situaci na úspěšnou komunikaci. Porozumět tomu, co se v nás děje a co se děje při jednání s druhými. Jednoduchý rozbor stavu osobnosti při komunikaci. Komunikace pro pracovní i osobní život.
Rozsah a náplň
 • Co je komunikace, její vývoj. Od kouřového signálu po SMS.
  - Seznámíte se s vývojem komunikace jako nezbytného nástroje společnosti. Zajímavosti z historie komunikace, etapy vývoje komunikace.
 • Stavy osobnosti, které se na komunikaci podílejí. Typická gesta, postoj, slova.
  - Rozpoznáte stavy osobnosti, charakteristiku jednotlivých stavů, jejich výhody a nevýhody. Rozlišíte stavy osobnosti při komunikaci na sobě i protějšku.
 • Co je to konflikt, jak poznat začínající konflikt v komunikaci.
  - Konflikt je součástí života, naučíte se s ním pracovat a převést ho na úspěšnou komunikaci pomocí technik řešení konfliktu. Naučíte se graficky zakreslit průběh komunikace pro celkový náhled na mechanismus hovoru.
 • Co a jak zásadně komunikaci ovlivňuje?
  - Seznámíte se s pravidly pro komunikaci a zátěžovými životními situace, které komunikaci i její výsledek ovlivňují.
 • Komunikační hry. Ilustrace komunikace na praktických příkladech.
  - Hry a zkušenosti nejlépe ilustrují pravidla komunikace. Získáte praktický náhled na pracovní i osobní komunikaci, na role, které v komunikaci v životě zastáváte.
Případné potřebné podklady a materiály

Informace pro objednavatele online školení OTIDEA

1. Přibližně týden před konáním online školení Vám přijde Elektronická pozvánka, na které budete mít datum a čas konání, technický manuál pro účastníky a možnost si program nanečisto vyzkoušet.
2. Půl hodiny před konáním online školení obdržíte odkaz pro přihlášení se do online místnosti.
3. V úvodu online školení Vám lektor oznámí způsob a možnosti Vaší komunikace s ním – dotazy a komunikaci na chatu.

Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Jak úspěšně komunikovat?
Celkem 2 408 Kč (s DPH)

Partneři

Více