ONLINE ŠKOLENÍ: Jak správně uveřejňovat v registru smluv - otázky, odpovědi a nejčastější chyby

16. června 2021 09:00-12:30 hod

Mgr. Michal Hubáček

Michal Hubáček je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na níž zakončil studium v roce 2012. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje na právo obchodní, pracovní, právo nemovitostí a právo trestní. V rámci obchodněprávní problematiky se zaměřuje na registr smluv, a to z důvodu vyplývajících povinností ze zákona pro jeho klienty. V současnosti je společníkem a jednatelem advokátní kanceláře IUDICATA s.r.o. se sídlem v Brně.

Forma ONLINE vysílání
Datum 16. června 2021
Délka 1 den (09:00 - 12:30 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Seminář se zaměřuje na to, aby posluchač získal základní přehled o aktuální problematice Registru smluv, povinných subjektů dle zákona, dále jakým způsobem smlouvy uzavírat, jak je uveřejňovat, na co si dát při pozor, jaká úskalí mohou v souvislosti s uveřejněním nastat a jakým způsobem řešit nesplnění povinností stanovených zákonem v souvislosti s uveřejněním tak, aby nenastaly následky zákonem předvídané. Dále je seminář zaměřen na vymezení údajů, které mají, či nemohou být v Registru smluv uveřejněny, a to ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím, zákonu o ochraně osobních údajů a také nařízení o ochraně osobních údajů v rámci Evropské unie (GDPR). Nakonec si ukážeme, jaké nejčastější chyby zadavatelé při uveřeňování dělají.
Rozsah a náplň
  • Co je Registr smluv?
  • Kdo je povinný subjekt a na jaké smlouvy se zákon vztahuje?
  • Jakým způsobem se uveřejňuje?
  • Co mohu očekávat, pokud neuveřejním smlouvu správně?
  • Jak provést kontrolu a ověřit splnění zákonných povinností dle registru smluv?
  • Příklady porušení povinností a nejčastější chyby.
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE ŠKOLENÍ: Jak správně uveřejňovat v registru smluv - otázky, odpovědi a nejčastější chyby
Celkem 3 146 Kč (s DPH)

Partneři

Více