ONLINE školení: Jak uspět ve veřejných zakázkách na Slovensku?

9. června 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, konzultace a přípravu nabídek zájemců a uchazečů ve veřejných zakázkách a taktéž na realizaci procesů veřejných zakázek pro zadavatele a osoby podle § 7 GPP, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financí , kde v rámci předmětu "Veřejné rozpočty" realizuje přednášky na téma veřejných zakázek z pohledu praxe. Kromě uvedeného se specializuje na problematiku v oblasti konkurzů a restrukturalizace a je správcem konkurzní podstaty.

Forma ONLINE školení
Datum 9. června 2021
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Dodavatele

Cíl

Príďte sa poučiť ako zvládnuť predkladanie ponúk na Slovensko.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
  • Postupy, pravidlá, inštitúty pri zadávaní zákazky a predkladaní ponúk podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní
  • Podmienky účasti a ich preukazovanie zo strany českých uchádzačov
  • Povinná elektronizácia – štátny IS EVO verzus komerčné – technicko-právne aspekty elektronizácie – ukážka elektronického predkladania ponúk v IS EVO
  • Kde sú koncentrované informácie verejného obstarávania na Slovensku
  • Oprávnenia a povinnosti uchádzačov pri predkladaní ponúk podľa novely ZVO, sankcie a ako sa im vyhnúť
  • Revízne postupy – ako na to podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Jak uspět ve veřejných zakázkách na Slovensku?
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více