ONLINE školení: Malé nákupy rychle, efektivně a hlavně v souladu s metodikou

6. října 2020 09:00-14:30 hod

Mgr. Kateřina Koláčková

Lektorka Kateřina Koláčková se více než 15 let věnuje ve společnosti OTIDEA komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2015 se stala ředitelkou poradenské společnosti OTIDEA.  Kateřina Koláčková je nejpovolanější lektor díky své rozsáhlé praxi se schopností vysvětlit nejsložitější problematiku v oblasti veřejných zakázek laikům i profesionálům. Pravidelně přednáší na odborných konferencích, seminářích a účastní se veřejných diskuzí k zákonu. Souhrnná hodnota jí realizovaných projektů je v řádech úctyhodných stovek miliard korun. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Úřad vlády ČR, ale především města a obce.   

Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

Vystudoval práva na univerzitě v Praze a Pasově. Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejných zakázek, transparentním fungováním samospráv nebo kontrolou městských obchodních společností. Od roku 2019 je předsedou Oživení, o.s. a garantem Rekonstrukce státu.

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Kromě aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.    

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec Ph.D.

Spoluautor nové metodiky pro zadávání VZMR, vede projekt hodnocení zadavatelů zindex.cz. V rámci neziskové organizace Econlab vydal analýzy věnované rozhodování ÚOHS, centrálnímu zadávání, nebo hodnocení na kvalitu. V rámci neziskovky Econlab a sesterské firmy Datlab se věnuje sběru a analýze dat o veřejných zakázkách ze 40 zemí, výstupy jako špičkové ocenila Evropská komise nebo Open Society Fund.

Forma ONLINE školení
Datum 6. října 2020
Délka 1 den (09:00 - 14:30 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Malý nákup může být rychlý, příjemný a hlavně odpovídat předepsaným pravidlům jako je například metodika MMR. Nevěříte? Skutečně to jde, víme to i my za šestnáct let praxe. Není potřeba komplikovat zadávací proces u drobných nákupů šílenou kvalifikací, složitým hodnocením apod. Víte, že jde zadávat tzv. napřímo? Ano, i to může být v souladu s předepsanými pravidly. Naučíme vás to.

Kdy lze zadat malou zakázku tzv. na přímo? Existují nějaké finanční limity kromě zákonných? Musím mít směrnici? Kde hledat inspiraci a proč je i malý nákup dlouhý a neefektivní?


Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
  • Na tyto otázky odpovídáme v rámci našeho setkání
  • Co je to vlastně malý nákup aneb VZMR
  • Transparentnost, přiměřenost, zákaz diskriminace a rovné podmínky. Ano, i zde to platí.
  • Vyvarujme se panickému sčítání předmětů veřejných zakázek aneb co musí a co už ne.
  • Kdy použít otevřenou či uzavřenou výzvu nebo přímé zadání
  • Co vše musím udělat, kdy začnu nakupovat?
  • Inspirujte se tím, co je již vymyšleno a použijte to do interní směrnice.
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Malé nákupy rychle, efektivně a hlavně v souladu s metodikou
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více