ONLINE školení: Novela ZZVZ - Odpovědné veřejné zadávání

11. února 2021 13:30-15:30 hod

Leona Gergelová Šteigrová

Leona je leaderem projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, řídí aktivity rozvíjející odpovědné veřejné zadávání a od roku 2014 je rovněž vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro oblast veřejných zakázek na MPSV. Jak sama říká: „odpovědnému/strategickému zadávání stoprocentně věřím, jedná se o přístup, který je správný a efektivní, a je budoucností chytrého nákupu. Tento přístup šíříme v rámci projektů SOVZ, ale současně se jej snažím maximálně využívat i v rámci své každodenní agendy při zadávání veřejných zakázek na MPSV. Dosud jsme tak nasměrovali stovky miliónů korun na podporu zaměstnanosti, důstojné práce, férového přístupu mezi dodavateli a ekologické šetrnosti.“ Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde – mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU – zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU.

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Kromě aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.    

Forma Workshop
ONLINE školení
Datum 11. února 2021
Délka 1 den (13:30 - 15:30 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro zadavatele

Cíl

Od 1.1.2021 je schválena novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která zavádí nová pravidla sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Co tato horká novinka přináší za povinnosti a jak ovlivní každou Vaši veřejnou zakázku? 

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
  • Co je a co není OVZ, jaký to má smysl a účel
  • Jak vykládat novou zásadu k povinnosti OVZ
  • Praktická ukázka OVZ v zadávacím řízení
  • Zadávací podmínky a OVZ
  • Smluvní podmínky a OVZ
  • Hodnocení a OVZ
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Novela ZZVZ - Odpovědné veřejné zadávání
Celkem 2 420 Kč (s DPH)

Partneři

Více