ONLINE školení: Obchodní smlouva se zahraničními partnery právně správně - nejlepší ochrana Vaší společnosti

24. srpna 2020 09:00-13:00 hod

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

Lektorka získala rozsáhlé zkušenosti s řešením mezinárodních zakázek jako vedoucí právního oddělení společnosti MND Drilling & Services, a.s. a dále v rámci své advokátní praxe. Dlouhodobě se specializuje na problematiku smluv se zahraničními partnery, realizace investičních celků (mimo jiné dle FIDIC) i menších stavebních zakázek, řešení reklamací díla či zboží apod. Je držitelem CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem a lektorem ICC ČR.

Forma Online LIVE školení
Datum 24. srpna 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro podnikové právníky, advokáty, zaměstnance společností obchodujících se zahraničím, kteří uzavírají smlouvy se zahraničními partnery, výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků

Cíl

Pomoci účastníkům se lépe orientovat v problémech, které nastávají při uzavírání smluv se zahraničními partnery a které jsou často dány odlišností jednotlivých právních řádů nebo jiným přístupem k řešení např. smluvní pokuty, náhrady škody apod. Absolvováním semináře účastníci získají přehled o odpovědnosti za porušení smlouvy o dodání zboží nebo realizací díla, které byly uzavřeny se zahraničními partnery. Seminář se zaměří mimo jiné na to, jak naformulovat smlouvu, aby byla co nejvíce chráněna pozice vaší společnosti, a budou doporučena konkrétní znění smluvních doložek.
Rozsah a náplň
 • Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem
  - Jakým právem se tato smlouva řídí
  - Co ve smlouvě nezapomenout upravit, aby byla co nejvíce chráněna pozice vaší společnosti
 • Odpovědnost za vady a záruky ve smlouvách se zahraničními partnery
  - Rozdíl mezi odpovědností za vady a zárukou
  - Doporučení pro smluvní úpravu
 • Porušení smlouvy a důsledky porušení smlouvy
 • Smluvní pokuta a její (ne)platnost v některých právních řádech
 • Koncept liquidated damages, jak může nahradit smluvní pokutu a jak jej správně upravit do smlouvy
 • Náhrada škody a její pojetí v některých právních řádech
  - Možnost limitace a vyloučení odpovědnosti za škodu
  - Koncept mutual hold harmless (jako jiné pojetí náhrady škody)
 • Letter of intent, Memorandum of understanding a jejich přínos pro transakce, jejich rizika
 • Předsmluvní odpovědnost
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Obchodní smlouva se zahraničními partnery právně správně - nejlepší ochrana Vaší společnosti
Celkem 3 618 Kč (s DPH)

Partneři

Více