ONLINE školení: Praktická ukázka práce s NEN - pro DODAVATELE

19. května 2021 09:00-13:00 hod

Ing. Michal Nechanický

Odborník z Ministerstva pro místní rozvoj na Národní elektronický nástroj (NEN). V současné době působí jako projektový manažer NEN na odboru elektronizace veřejných zakázek, je předsedou pracovní skupiny pro funkčnost NEN a hlavním specialistou a lektorem pro MMR a jeho podřízené organizace. Po studiu pracoval na Ministerstvu vnitra, kde měl na starosti elektronizaci veřejných zakázek a stal se specialistou a lektorem pro zadávání prostřednictvím elektronického nástroje E-Zak, Gemin a později NEN.

Forma ONLINE školení
Datum 19. května 2021
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Dodavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit dodavatele s prostředím Národního elektronického nástroje ve verzi HTML5 tak, aby každý uživatel, který absolvuje toto školení, byl schopen samostatně pracovat se systémem NEN. Verze Silverlight skončí v červenci 2021.
Vzhledem k tomu, že školení provádí projektový manažer NEN se dozvíte, jaké nové funkce lze očekávat a na co se do budoucna v oblasti elektronizace připravit.
V průběhu školení bude prostor na Vaše dotazy, včetně společné diskuze nad problematikou NEN a elektronizace jako takové.

UPOZORNĚNÍ: Tento workshop je zaměřen primárně na seznámení s novou verzí NEN 2.1 – HTML5, která byla nasazena 25. 1. 2019. Školení je vhodné nejen pro nové dodavatele, ale i pro uživatele přecházejí z verze Silverlight na modernější verzi HTML5.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
  • Novinky v oblasti elektronizace veřejných zakázek
  • Aktuální situace a budoucnost NEN
  • Seznámení s veřejnou částí NEN
  • E-learning, manuály, service desk
  • Registrace dodavatele do NEN
  • Seznámení s autorizovanou částí NEN - HTML5
  • Nastavení nového informačního servisu pro vyhledávání veřejných zakázek a zasílání informací o nových zadávacích postupech - HTML5 (okrajově Silverlight)
  • Komunikace se zadavatelem - podání nabídky (šifrovaná nabídka), žádosti o účast, žádost o vysvětlení ZD, podání námitky, zpětvzetí nabídky a další
  • auditní záznam
  • dotazy
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Praktická ukázka práce s NEN - pro DODAVATELE
Celkem 3 630 Kč (s DPH)

Partneři

Více