ONLINE školení: Právní minimum (nejen) pro nové zastupitele

3. prosince 2020 09:00-13:00 hod

Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

Vystudoval práva na univerzitě v Praze a Pasově. Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejných zakázek, transparentním fungováním samospráv nebo kontrolou městských obchodních společností. Od roku 2019 je předsedou Oživení, o.s. a garantem Rekonstrukce státu.

Forma ONLINE školení
Datum 3. prosince 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro zastupitele

Cíl

Cílem tohoto školení je seznámit zejména nově zvolené zastupitele s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s výkonem funkce, do které byli nově zvoleni. Seminář je rozdělen do jednotlivých bloků, v rámci kterých jsou zastupitelé seznamování s právním minimem jednotlivých témat.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

Jako dárek od nás dostanete slevový kód na dámejídlo.cz. Více ZDE.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
  • Pravomoci členů zastupitelstva a členů rady svěřené jim zákonem o obcích, pravomoci poradních orgánů zastupitelstva, procedurální pravidla jednání zastupitelstev ( četnost jednání zastupitelstev, usnášeníschopnost, pořizování zápisů z jednání zastupitelstev)
  • Povinnosti při nakládání s majetkem obce, zejména s důrazem na dispozice nemovitostmi, zveřejnění záměru, označení nemovitostí v záměru v souvislosti s novou právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku
  • Povinnost vymáhat škodu způsobenou obci po odpovědných osobách
  • Odpovědnost zastupitelů v civilněprávní a trestněprávní rovině, kazuistické příklady z praxe
  • Problematika střetu zájmů zastupitele dle zákona o střetu zájmů
  • Práva zastupitele s důrazem na práva zastupitele na informace dle zákona o obcích a na zveřejnění příspěvku zastupitele do radničních periodik dle tiskového zákona
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Právní minimum (nejen) pro nové zastupitele
Celkem 3 630 Kč (s DPH)

Partneři

Více