ONLINE školení: Sedmero hasičské kontroly aneb jak se na ni připravit

22. července 2020 09:00-12:30 hod

Ing. Bc. Ivana Svitáková

Lektorka více jak 10 let pracovala u Hasičského záchranného sboru České republiky, věnovala se stavební prevenci a kontrolní činnosti na úseku požární ochrany. Je autorkou odborných článků na téma požární ochrany, včetně dvou publikací. Zabývá se komunikací ve smyslu, jak zabránit konfliktu a jak úspěšně komunikovat.

Forma Online LIVE školení
Datum 22. července 2020
Délka 1 den (09:00 - 12:30 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pracovníci, kteří se zabývají požární ochranou v provozovně, pro statutární zástupce firem nebo pro jejich zástupce

Cíl

Cílem školení je seznámit se s rámcem hasičské kontroly provozu ve firmě, podniku, zařízení. Osvojit si ucelený náhled o průběhu kontroly a získat přehled, které dokumenty si ke kontrole připravit. Jak probíhá fyzická kontrola objektu provozovny, včetně vyhodnocení kontrolních zjištění.
Rozsah a náplň
 • Proč Hasičský záchranný sbor kraje vykonává kontrolu v provozovnách?
  - Zákonné důvody provádění kontrol, co je výkon státního požárního dozoru. Počty požárů v jednotlivých provozovnách a způsobené škody.
 • Jak se dozvím o kontrole?
  - Způsoby sdělení kontroly provozovateli činnosti. Volba termínu, času a rozsahu kontroly.
 • Kdo kontrolu vykonává? Kdo bude přítomen?
  - Kolik kontrolorů na kontrolu přijde, jak zjistím, zda jsou oprávněni kontrolu vykonávat, kdo ještě může být kontrole přítomen?
 • Jaké dokumenty si ke kontrole připravit?
  - Být připraven je základ hladkého průběhu kontroly. Které dokumenty a proč je mít připraveny? Někdy se zdá, že některé dokumenty vůbec nesouvisí s požární ochranou, a proto je přínosné orientovat se v množství dokumentů, které s požární ochranou souvisí a proč.
 • Jak se provedená kontrola v provozovně následně vyhodnocuje?
  - Vše zkontrolováno? Jaký je výsledek a jak se ho dozvím? Jak se zpracovává protokol z kontroly a co se děje dál?
 • Kontrola není společenské setkání, ale ani setkání nepřátel.
  - Etický kodex hasiče - kontrolora. Kde kontrola dokumentů probíhá, jak připravit prostor pro kontrolu. Kde probíhá fyzická kontrola provozu, resp. objektu.
 • Kontrola je o komunikaci mezi všemi zúčastněnými.
  - Co bývá nejčastějším zdrojem konfliktů? Lze zabránit nedorozumění a jak? Naučit se rozpoznat neprofesionální komunikaci.
Případné potřebné podklady a materiály

Informace pro objednavatele online školení OTIDEA

1. Přibližně týden před konáním online školení Vám přijde Elektronická pozvánka, na které budete mít datum a čas konání, technický manuál pro účastníky a možnost si program nanečisto vyzkoušet.
2. Půl hodiny před konáním online školení obdržíte odkaz pro přihlášení se do online místnosti.
3. V úvodu online školení Vám lektor oznámí způsob a možnosti Vaší komunikace s ním – dotazy a komunikaci na chatu.

Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Sedmero hasičské kontroly aneb jak se na ni připravit
Celkem 3 013 Kč (s DPH)

Partneři

Více