ONLINE školení: Vedení dokumentace, výkaznictví a financování podpůrných opatření

30. srpna 2021 09:00-15:00 hod

Mgr. Šárka Šantrochová

Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea lektoruje společné vzdělávání a legislativu. Je certifikovanou lektorkou pro společné vzdělávání.

Forma ONLINE školení
Datum 30. srpna 2021
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro vedení škol, výchovné poradce

Cíl

Vzdělávací program je zaměřený na základní teoretické a praktické poznatky z oblasti společného vzdělávání. Obsah semináře je zaměřený na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogických pracovníků.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto


V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.

Rozsah a náplň
  • Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn
  • Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče
  • Činnost asistenta pedagoga 
  • Pořizování údajů z doporučení do školní evidence
  • Zpracování doporučení do školní evidence ve vztahu k vykazovaným PO
  • Vykazování PO ve vztahu k výkazu
  • Výkazy M3
  • Jarní a podzimní sběr dat- termíny, kontrola
  • Upozornění na časté chyby, jak jim předcházet, zdroje informací
  • aj.

"Vynikající paní lektorka, vždy odborně odpovídala na otázky. Dobré zajištění semináře. Získala jsem mnoho cenných informací pro svou práci."

"Chtěla bych paní lektorce velmi poděkovat. Školení pro mě bylo velmi přínosné- novinky od září, řešení konkrétních situací atd. Díky moc."

Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Vedení dokumentace, výkaznictví a financování podpůrných opatření
Celkem 2 662 Kč (s DPH)

Partneři

Více