ONLINE školení: Veřejné zakázky v NEN (HTML5) s výkladem k ZZVZ

15. září 2021 09:30-15:00 hod

Ing. Lukáš Beránek

Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde pracoval na správě a optimalizaci projektu NEN jako projektový manažer. V současné době působí jako lektor a metodický poradce v oblasti elektronizace veřejných zakázek a dále jako administrátor veřejných zakázek pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. Vystudoval obor Podnikání a administrativa na fakultě Provozně-ekonomické na České zemědělské univerzitě v Praze.

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Kromě aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.    

Forma ONLINE školení
Datum 15. září 2021
Délka 1 den (09:30 - 15:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem školení, jež probíhá pod vedením dvou lektorů, je seznámit zadavatele s aktuální verzí Národního elektronického nástroje (NEN) doplněné praktickým výkladem ZZVZ. 

Školení je uvedeno krátkou prezentací týkající se elektronizace veřejných zakázek a aktuálních informací o NEN. Následně budou mít účastníci možnost vidět administraci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení v NEN od její specifikace a zahájení, přes vyhodnocení obdržených nabídek, až po evidenci a uveřejnění výsledku. Celý průchod administrací bude komentován v kontextu ZZVZ s uvedením praktických příkladů. Závěr školení pak bude věnován diskusi k oblasti elektronizace veřejných zakázek a aktuálního výkladu ZZVZ.

Po absolvování tohoto kurzu by měl účastník mít představu, jak administrovat drtivou většinu druhů zadávacích/výběrových řízení v NEN – jak veřejné zakázky malého rozsahu, tak v režimu ZZVZ a dále získat cenné a praktické informace v kontextu administrace veřejných zakázek.

Školení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší administrátory veřejných zakázek.

Zúčastněte se výjimečného školení pod vedením dvou zkušených lektorů z oblasti administrace a elektronizace veřejných zakázek!Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.

V ceně je zahrnuto

AKCE ZASLOUŽENÉ UVOLNĚNÍ>>
K objednávce školení od nás dostanete slevu 500 Kč na libovolný wellness balíček od hotelu Olšanka v Praze.
Pravidla akce naleznete ZDE.
Rozsah a náplň

Úvodní prezentace
- Aktuální informace o elektronizaci veřejných zakázek v kontextu ZZVZ
- Aktuální informace o NEN

NEN z pohledu zadavatele
- Prezentace nové verze NEN pro zadavatele po přihlášení uživatele
- Administrace VZ - ZPŘ, prostřednictvím NEN:

  •  Specifikace a zahájení VZ 
  •  Úprava zadávacích podmínek a následné vysvětlení zadávací dokumentace 
  •  Hodnocení nabídek prostřednictvím NEN  
  •  Posouzení splnění podmínek účasti u vybraného uchazeče 
  •  Evidence a uveřejnění výsledku řízení v NEN

Dotazy, diskuse

Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Veřejné zakázky v NEN (HTML5) s výkladem k ZZVZ
Celkem 3 751 Kč (s DPH)

Partneři

Více