ONLINE školení: VZMR v nové verzi NEN (HTML5) snadno a rychle!

20. května 2021 09:00-14:00 hod

Ing. Lukáš Beránek

Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde pracoval na správě a optimalizaci projektu NEN jako projektový manažer. V současné době působí jako lektor a metodický poradce v oblasti elektronizace veřejných zakázek a dále jako administrátor veřejných zakázek pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. Vystudoval obor Podnikání a administrativa na fakultě Provozně-ekonomické na České zemědělské univerzitě v Praze.

Forma ONLINE školení
Datum 20. května 2021
Délka 1 den (09:00 - 14:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit zadavatele s novou, uživatelsky přívětivější verzí Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadavatele, v rámci kterého si zkusíte administrovat VZMR od A do Z. Školení je uvedeno krátkou prezentací týkající se elektronizace veřejných zakázek a aktuálních informací o NEN. Následně budou mít účastníci možnost administrace VZMR v nové verzi NEN pro zadavatele od její specifikace a zahájení, přes vyhodnocení obdržených nabídek, až po evidenci a uveřejnění výsledku. Jedná se o administraci tzv. Otevřené výzvy, kde je proces administrace velmi podobný uzavřené výzvě, či přímému zadání.

Po absolvování tohoto kurzu by měl být účastník schopen administrovat drtivou většinu druhů zadávacích/výběrových řízení v NEN – jak veřejné zakázky malého rozsahu, tak v režimu ZZVZ. Školení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele NEN!

Zúčastněte se příjemného školení pod vedením zkušeného lektora, kde je možné podat jakýkoliv dotaz týkající se administrace veřejných zakázek a práce v NEN.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň

Úvodní prezentace
· Aktuální informace o elektronizaci veřejných zakázek v kontextu ZZVZ
· Aktuální informace o NEN

Workshop v NEN pro zadavatele
· Prezentace nové verze NEN pro zadavatele po přihlášení uživatele
· Administrace VZMR - otevřené výzvy, prostřednictvím nové verze NEN pro zadavatele:
- Specifikace a zahájení VZ
- Úprava zadávacích podmínek a následné vysvětlení zadávací dokumentace
- Hodnocení nabídek prostřednictvím NEN
- Posouzení splnění podmínek účasti u vybraného uchazeče
- Evidence a uveřejnění výsledku řízení v NEN
· Dotazy, diskuse

Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: VZMR v nové verzi NEN (HTML5) snadno a rychle!
Celkem 3 255 Kč (s DPH)

Partneři

Více