Online školení: Zaměstnávání cizinců v České republice ve světle přijatých a dále připravovaných změn

10. listopadu 2020 09:00-15:30 hod

Mgr. Matěj Daněk

Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2002-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) jako právní asistent, v následujících třech letech jako advokátní koncipient.V roce 2007 absolvoval stáž v Centrální kanceláři Ius Laboris v Bruselu. Od roku 2009 až dosud je advokátem PRK Partners. Vedle otázek pracovního práva, se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva pobytu cizinců zejména v rámci mezinárodních relokačních programů a pobytů zahraničních manažerů a statutárních orgánů na území České republiky. V rámci svého zaměření vede odborné semináře a publikuje odborné články. Matěj Daněk je členem České advokátní komory, CzELA (Czech Employment Lawyers Association), AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů) a EELA (European Employment Lawyers Association).

Forma ONLINE školení
Datum 10. listopadu 2020
Délka 1 den (09:00 - 15:30 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Cíl

Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s posledními nejdůležitějšími změnami (zavedení mimořádného pracovního víza, kvóty, změny zaměstnavatele a pracovního zařazení u zaměstnaneckých karet, povinné adaptačně integrační kurzy od 1. 1. 2021 a mnohé další), které přinesla poslední schválená novela zákona o pobytu cizinců. Upozornění na připravované změny týkající se občanů EU a jejich rodinných příslušníků v návaznosti na adaptaci nařízení EU 2019/1157 ohledně pobytů pro občany EU a jejich rodinných příslušníků a změny reagující na tzv. brexit a s ním související uzavřenou výstupovou dohodu. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti.

UPOZORNĚNÍ: Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

Jako dárek od nás dostanete slevový kód na dámejídlo.cz. Více ZDE.

V ceně je zahrnuto

V případě ONLINE kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
  • Úvod do problematiky
  • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
  • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
  • Výjimky a zvláštní povolení
  • Závěr a diskuse
Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Online školení: Zaměstnávání cizinců v České republice ve světle přijatých a dále připravovaných změn
Celkem 4 719 Kč (s DPH)

Partneři

Více