ONLINE live ŠKOLENÍ: Efektivní komunikace vedoucích zaměstnanců ve veřejné správě - NEJEN V POSTKORONA DOBĚ

17. června 2020 09:00-13:00 hod

Mgr. Jana Wiesner

Psycholožka, psychoterapeutka, kouč, vysokoškolská pedagožka, personální konzultantka LARRA CZ s.r.o. (assessmenty, koučování, psychodiagnostika, psychoterapeutická praxe, osobní a profesní rozvojové programy). Absolventka jednooborové psychologie na filosofické fakultě UK Praha, čtyřletého psychoterapeutického výcviku Gestalt Therapy. Má 16 let profesionální psychologické praxe a zkušeností s firemním vzděláváním, 5 let praxe jako VŠ pedagog (psychologie osobnosti, relationship). Disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti managementu, služeb, obchodu, výroby či státní správy. Všestranný záběr seminářů – komunikace, řízení konfliktů, asertivita, zvládání stresu, time management, obchodní dovednosti, motivace, manažerské dovednosti. Styl workshopů je vysoce interaktivní s individuálním a originálním přístupem. Použití kamerových technik, psychologických testů, cvičení, modelových situací šitých na míru.    

Forma Online LIVE školení
Datum 17. června 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Trénink je určený pro všechny vedoucí zaměstnance

Cíl

Jak v postkorona době komunikovat v náročných situacích tak, abychom uspěli? Abychom měli náskok před ostatními?

Prostřednictvím on line metod účastníci zdokonalí potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Budou vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového projevu chování a jednání při profesním kontaktu v době změny, ke stimulování motivace pro konstruktivní postoje i v konfliktních situacích. Osvojí si asertivní techniky, práva a pravidla a naučí se diagnostikovat ty situace, kdy mají tendenci k agresivitě či pasivitě či jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Uvědomí si, které postoje mohou zkorigovat tak, aby v postkorona době lépe reagovali na změny.

Lektorka – psycholožka zanalyzuje jejich možnosti a potenciál jednat novými přiměřenými způsoby, které vyžaduje postkorona doba a v nichž se budou cítit lépe a sebevědoměji.

BONUS
: každý účastník dostane k dispozici osobnostní test, na jehož základě obdrží svoji typologickou charakteristiku a doporučení k rozvoji.
Rozsah a náplň

Základy neverbální a verbální komunikace
– účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých
• komunikace a fyzický kontakt – odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) - přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace

Vlastní komunikační styl účastníka
: ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování
• překážky a pravidla efektivního naslouchání
• techniky kladení otázek

Dovednosti asertivního jednání
– diagnostika vlastního stylu v zátěžových situacích

Testy asertivity

• asertivní práva
• techniky, principy
• 3 typy chování. Přiměřené sebeprosazení. Asertivní kritika a pochvala, dovednost odmítání

Komunikace a řešení konfliktů
- konstruktivní komunikace v konfliktních a vypjatých situacích
• strategie zvládání konfliktu
• komunikace ve vedoucím postavení
• typologie konfliktních jedinců

Poznámka – Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a stimulovat tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál v aktuální postkoronavirové době.

Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE live ŠKOLENÍ: Efektivní komunikace vedoucích zaměstnanců ve veřejné správě - NEJEN V POSTKORONA DOBĚ
Celkem 2 408 Kč (s DPH)

Partneři

Více