Veřejné zakázky se zahraničními dodavateli

15. září 2020 09:00-13:00 hod

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Kromě aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.    

Forma Seminář
Datum 15. září 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit zadavatele s problematikou veřejných zakázek na nákup takového zboží, u kterého je velmi omezený počet dodavatelů v rámci České republiky či celého světa. Jedná se typicky o nákupy laboratorních přístrojů, medicínských přístrojů a velmi specializovaných technických zařízení. Tyto zakázky se vyznačují tím, že zadavatel má velmi omezený počet dodavatelů, kteří jsou schopni mu dodat požadované plnění (dva až tři dodavatelé) a mezi těmito dodavateli panuje silný konkurenční boj.Účastníci školení budou seznámeni s praktickými zkušenostmi z těchto nákupů, se specifiky těchto zakázek před jejich vyhlášením i v rámci samotného procesu zadávaní veřejné zakázky od jejího vyhlášení až po uzavření smlouvy.

Rozsah a náplň
 • Omezený trh a jeho specifika
 • Jak připravit technickou specifikaci
  - Diskriminační technická specifikace
  - Silná konkurence dodavatelů
  - Předběžné tržní konzultace
 • Zadávací podmínky na úzkém trhu
  - Kvalifikace vs. hodnocení
  - Další zadávací podmínky?
 • Specifika zakázek se zahraničními dodavateli
  - Příprava zadávací dokumentace
  - Komunikace se zahraničními dodavatel
  - Elektronizace zadávaní veřejných zakázek a zahraniční dodavatelé
Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Veřejné zakázky se zahraničními dodavateli
Celkem 3 013 Kč (s DPH)

Partneři

Více