Organizace akcí na diplomatické a státní úrovni

13. května 2021 09:00-15:00 hod

Petr Kypr

Na MZV působí od roku 1990, třikrát zastupoval ČR jako velvyslanec v zahraničí a zastával vedoucí funkce v ústředí (zakladatel a ředitel Diplomatické akademie MZV, vrchní ředitel MZV pro komunikaci, ředitel odboru analýz a plánování, vedoucí seniorní analytické skupiny,..). Zúčastnil se mise EC MM za války v bývalé Jugoslávii. Obdržel několik zahraničních vyznamenání.V současné době pracuje pro Diplomatickou akademie MZV a pro další státní instituce jako konzultant a hodnotitel.Publikační činnost, přednášky: sborník „Má ČR národní zájmy“ (ÚMV Praha 1992) a další sborníky (poslední MUNI 2011…), množství článků k zahraniční politice, diplomacii a vzdělávání, řada vystoupení v médiích; přednášky na UK (především FSV), MUNI, UP Olomouc a na dalších universitách.Hovoří anglicky, rusky, slovinsky, chorvatsky, srbsky.

Forma Seminář
Datum 13. května 2021
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro zaměstnance veřejné správy

Cíl

Absolvent jednodenního kursu získá povědomí o komplexní přípravě a realizaci stykových a veřejných akcí s důrazem na diplomatický a státní protokol.

Kurs vychází ze zkušeností z množství akcí v ČR i v zahraničí a je zaměřen na úspěšnou praktickou přípravu a na předcházení kritickým momentům.

Protože jde o seminář pouze jednodenní, předpokládá určitou přípravu samostudiem doporučených zdrojů. Seminář bude modifikován podle konkrétních zájmů skupiny účastníků (signalizujte prosím nejlépe při přihlášení), poskytne prostor pro diskusi konkrétních dotazů.
Rozsah a náplň

Přípravná fáze:

- Cíl a smysl akce
- Hosté, partneři, komunikace, příprava zúčastněných
- Logistika (prostory, catering, doprava, doprovod, dary, bezpečnost, „program pro spouses?“)
- Mezikulturní problematika, tlumočení
- Program a minutovník
- Management rizik

Fáze před realizací:
- prověření možností hostů, partnerů i logistiky
- kontrola připravenosti, kontrola platnosti minutovníku
- „mokrý program“
- medializace
- bezpečnost (vč. povinného utajení informací v případě VIP akcí, identifikace delegace...)

Realizace
- management, odpovědnost jednotlivých osob, rezervy, změny v průběhu
- etiketa (výklad i reflexe samostudia)
- diplomatický a státní protokol,
- projevy
- řešení krizových situací

Následné aktivity
- vyhodnocení
- medializace
- poděkování, dary ex post, evidence a naplnění slibů

Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Organizace akcí na diplomatické a státní úrovni
Celkem 3 993 Kč (s DPH)

Partneři

Více