Osobnostně sociální rozvoj pro MŠ - 16 hod. (šablony)

15. října 2018 - 16. října 2018 09:00-16:00 hod

PhDr. Libor Kyncl

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Od roku 2010 je externí vyučující na FF MU Brno.  V posledních letech už pracuje jen jako lektor, mentor a kouč. Je certifikovaným lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Forma Seminář
Datum 15. října 2018
16. října 2018
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pedagogy MŠ

Cíl

Kurz má široký tematický záběr a chce podpořit učitele v jejich každodenní práci s dětmi. V rámci zaměření na osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků bude důraz kladen především na zvýšení pedagogických, didaktických a organizačních schopností a schopnost sebereflexe. Kurs bude vedený interaktivní formou. Kombinuje teoretické části a praktické, zážitkové části. Každé téma zahrnuje teoretický vstup a následně nácvik technik a nástrojů prohlubujících vybavenost a dovednosti učitele, práci s modelovými situacemi, sdílení účastnických kazuistik i příkladů dobré praxe.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. 

    
Rozsah a náplň
  • Předá a zprostředkuje teoretické poznatky z oblasti osobnostně sociálního rozvoje.
  • Formou modelových lekcí předvede učitelům příklady dobré praxe.
  • Umožní účastníkům vyzkoušet si část činností prakticky zážitkovou formou.
  • Vede účastníky k analýze a reflexi zažitého.
  • Podpoří účastnická sdílení kazuistik a příkladů dobré praxe směřující k rozvoji pedagogů.
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Osobnostně sociální rozvoj pro MŠ - 16 hod. (šablony)
Celkem 4 719 Kč (s DPH)

Partneři

Více