Postup školy při realizaci 2. - 5. stupně podpůrných opatření - AKREDITOVÁNO

21. října 2020 09:00-16:00 hod

Mgr. Šárka Šantrochová

Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea lektoruje společné vzdělávání a legislativu. Je certifikovanou lektorkou pro společné vzdělávání.

Forma Seminář
Datum 21. října 2020
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pedagogy ZŠ a SŠ

Cíl

Vzdělávací program je zaměřený na základní teoretické a praktické poznatky z oblasti společného vzdělávání. Obsah semináře je zaměřený na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogů.

V ceně je zahrnuto

Během školení bude k dispozici drobné občerstvení, studené a teplé nápoje. Na oběd od nás dostanete stravenku. Na závěr školení obdržíte osvědčení o absolvování školení.


Rozsah a náplň
  • Úvod – podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ a související prováděcí vyhlášky).
  • Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných.
  • Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně. Práce asistenta pedagoga.
  • Proces vytváření individuálního plánu v jednotlivých krocích, podmínky vzdělávání podle IVP. Rozbor podkladů nutných k aplikaci IVP ve vzdělávacím procesu. Spolupráce žáka a jeho rodiny, školy a poradenského zařízení. Praktické ukázky, příklady z praxe.
  • Financování podpůrných opatření 2. – 5. stupně, výkaznictví.

"Vynikající paní lektorka, vždy odborně odpovídala na otázky. Dobré zajištění smeináře. Získala jsem mnoho cenných informací pro svou práci."

"Chtěla bych paní lektorce velmi poděkovat. Školení pro mě bylo velmi přínosné- novinky od září, řešení konkrétních situací atd. Díky moc."
Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Postup školy při realizaci 2. - 5. stupně podpůrných opatření - AKREDITOVÁNO
Celkem 2 662 Kč (s DPH)

Partneři

Více