ZPĚT

Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků ONLINE

Lektor:
Mgr. Marika Kropíková
Datum: 28.08.2024
Délka: 03:00 hod (13:00 - 16:00)
Forma: Online živý přenos
Úroveň: -
Určeno pro: Školství

Cíl

Práva a povinnosti účastníků edukace nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti nevyplývají ale pouze a jenom ze školského zákona. Jakým způsobem práva a povinnosti uplatňovat a naplňovat bude náplní semináře.

Mgr. Marika Kropíková
Mgr. Marika Kropíková
  • Soudní znalec pro oblast školství a školské legislativy
  • Autor odborných časopisů a publikací
  • 25 let praxe ve školství
  • Lektor v oblasti dalšího vzdělávání

Lektor je certifikovaný MŠMT pro oblast společného vzdělávání a má oprávnění MŠMT k výkonu lektorské a konzultační činnosti pro společné vzdělávání a RVP ZV.

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Poznámka

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomocí psaných komentářů nebo mikrofonu a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V případě online kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě.

Cena:
2 000,00 Kč
+ 21% DPH
2 420,00 Kč s DPH

Organizační a technické zabezpečení, náklady lektora, materiály pro účastníky.

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více