ZPĚT

Školní poradenské pracoviště – organizace ONLINE

Lektor:
Mgr. Marika Kropíková
Datum: 11.09.2024
Délka: 03:00 hod (09:00 - 12:00)
Forma: Online živý přenos
Úroveň: -
Určeno pro: Školství

Cíl

Školní poradenské pracoviště je nedílnou součástí škol a jeho náplní je podpora nejenom žáků, ale i učitelů a zákonných zástupců. Jakým způsobem školní poradenské pracoviště uchopit, aby bylo efektivní a plnilo svůj účel v plném rozsahu bude náplní semináře. Nedílnou součástí obsahu semináře budou i informace o právním rámci a transparentnosti poskytování poradenských služeb.

Obsahem semináře je postavení školního poradenského pracoviště v systému školy, náplň práce jednotlivých pracovníků ŠPP,  spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy, spolupráce s orgány státní správy a veřejné moci, s odbornou veřejností a školskými zařízeními.


Kurz je vhodný pro financování prostřednictvím šablon z OP JAK. Minimální požadovanou dotaci 8 hodin vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, či složit z více kratších vzdělávacích kurzů.

Mgr. Marika Kropíková
Mgr. Marika Kropíková
  • Soudní znalec pro oblast školství a školské legislativy
  • Autor odborných časopisů a publikací
  • 25 let praxe ve školství
  • Lektor v oblasti dalšího vzdělávání

Lektor je certifikovaný MŠMT pro oblast společného vzdělávání a má oprávnění MŠMT k výkonu lektorské a konzultační činnosti pro společné vzdělávání a RVP ZV.

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Poznámka

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomocí psaných komentářů nebo mikrofonu a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V případě online kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě.

Cena:
2 000,00 Kč
+ 21% DPH
2 420,00 Kč s DPH

Organizační a technické zabezpečení, náklady lektora, materiály pro účastníky.

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více