ZPĚT

Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910 ONLINE

Lektor:
Mgr. Jan Táborský
Datum: 17.09.2024
Délka: 03:00 hod (13:00 - 16:00)
Forma: Online živý přenos
Úroveň: -
Určeno pro: -

Rozsah a náplň

  • zdroje informací o úpravě dokumentů, jejich dostupnost a (ne)závaznost
  • rozložení textu na stránce, úprava adres, hlaviček a dalších prvků v textu
  • tvorba odstavců, jejich vyznačení a zarovnání, nevhodné výrazy na konci řádku, dělení slov
  • druhy a řezy písma a jejich užití, vyznačování částí textu, užívání některých specifických znaků
  • psaní výčtů, úprava tabulek apod.
  • úprava dopisu, e-mailu a dalších druhů dokumentů, práce s firemními a jinými šablonami
  • tipy pro technické řešení některých jevů
  • všeobecně rozšířené chyby aj.

Cíl

Kurz se věnuje úpravě dokumentů podle české technické normy ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Systematicky jsou v něm probrány nejdůležitější zásady formátování dokumentů, jako je dopis, formální e-mail, (výroční) zpráva, směrnice, článek aj. Zvláštní pozornost je věnována méně známým jevům a jevům, v nichž se často chybuje, případně u nichž někteří autoři často volí nedoporučená nebo zastaralá řešení.

Většinu formátovacích postupů lektor předvede v programu Word (včetně některých tipů, které mohou úpravy zefektivnit). Účastníci budou moci položit jakékoliv doplňující dotazy a lektor jim je později k dispozici pro mailové konzultace.

Mgr. Jan Táborský
Mgr. Jan Táborský

Zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Poznámka

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomocí psaných komentářů nebo mikrofonu a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V případě online kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě.

Cena:
3 500,00 Kč
+ 21% DPH
4 235,00 Kč s DPH

Organizační a technické zabezpečení, náklady lektora, materiály pro účastníky.

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více