Vedení dokumentace, výkaznictví a financování podpůrných opatření

14. října 2020 09:00-16:00 hod

Mgr. Šárka Šantrochová

Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea lektoruje společné vzdělávání a legislativu. Je certifikovanou lektorkou pro společné vzdělávání.

Forma Seminář
Datum 14. října 2020
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro vedení škol, výchovné poradce

Cíl

Vzdělávací program je zaměřený na základní teoretické a praktické poznatky z oblasti společného vzdělávání. Obsah semináře je zaměřený na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogických pracovníků.

V ceně je zahrnuto

Během školení bude k dispozici drobné občerstvení, studené a teplé nápoje. Na oběd od nás dostanete stravenku. Na závěr školení obdržíte osvědčení o absolvování školení.


Rozsah a náplň
  • Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn
  • Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče
  • Činnost asistenta pedagoga 
  • Pořizování údajů z doporučení do školní evidence
  • Zpracování doporučení do školní evidence ve vztahu k vykazovaným PO
  • Vykazování PO ve vztahu k výkazu
  • Výkazy M3
  • Jarní a podzimní sběr dat- termíny, kontrola
  • Upozornění na časté chyby, jak jim předcházet, zdroje informací
  • aj.
Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Vedení dokumentace, výkaznictví a financování podpůrných opatření
Celkem 2 662 Kč (s DPH)

Partneři

Více