Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení (AKREDITOVÁNO MV ČR)

27. května 2020 - 28. května 2020 09:00-15:00 hod

Mgr. Kateřina Koláčková

Lektorka Kateřina Koláčková se více než 15 let věnuje ve společnosti OTIDEA komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2015 se stala ředitelkou poradenské společnosti OTIDEA.  Kateřina Koláčková je nejpovolanější lektor díky své rozsáhlé praxi se schopností vysvětlit nejsložitější problematiku v oblasti veřejných zakázek laikům i profesionálům. Pravidelně přednáší na odborných konferencích, seminářích a účastní se veřejných diskuzí k zákonu. Souhrnná hodnota jí realizovaných projektů je v řádech úctyhodných stovek miliard korun. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Úřad vlády ČR, ale především města a obce.   

Mgr. Lucie Moravčíková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné době působí na pozici vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA. Aktivně přednáší a publikuje. Proškolila přes 1 800 zadavatelů na problematiku e-tržišť v rámci projektu Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ a jen v loňském roce proškolila přes 700 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Asociace mediálních agentur, aj.

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Kromě aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.

Forma Seminář
Datum 27. května 2020
28. května 2020
Délka 2 dny (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Úředníci územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb. a vedoucí úředníci, kteří jsou zadavateli z pohledu veřejných zakázek.

Cíl

Jedná se o zcela unikátní vzdělávací program, který interaktivní formou v dokonalé simulaci reálného zadávacího řízení naučí zájemce z řad zadavatelů veřejných zakázek samostatně zrealizovat veřejnou zakázku v otevřeném a užším řízení. Absolventi vzdělávacího programu zde získají veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení, naučí se minimalizovat riziko porušení zákona, takže vysoce zefektivní činnost zadavatele při zadávání veřejných zakázek a úspěšně zhodnotí investované prostředky.

Cílem školení je seznámit úředníky veřejné správy s dikcí zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zaměřením na otevřená a užší řízení včetně aplikace do praxe 134/2016Sb.Maximální počet účastníků je vzhledem k exkluzivitě vzdělávacího programu, dostatečné srozumitelnosti a individuálnímu přístupu ke všem účastníkům velmi omezen.

Účastník obdrží po úspěšném absolvování vzdělávacího programu celostátně platné osvědčení.

V ceně je zahrnuto


Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou je možné využít v místních restauracích.
  


Rozsah a náplň
 • Právní aspekty veřejných zakázek
 • Přehled právních norem České republiky a Evropské unie
 • Vymezení zadavatele, veřejné zakázky, druhy veřejných zakázek
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 • Zahájení a průběh otevřeného a užšího řízení
 • Příprava a tvorba zadávací a kvalifikační dokumentace, požadavky na kvalifikaci
 • Ukončení a zrušení zadávacího řízení
 • Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
 • Doručování v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Vyplnění formuláře oznámení o zakázce
 • Příjem nabídek
 • Otevírání nabídek a jejich posouzení
 • Posuzování žádostí o účast a nabídek a hodnocení nabídek
 • Výběr dodavatele
 • Formulář oznámení o zadání zakázky
 • Písemná zpráva zadavatele
Nutné vstupní znalosti

Vzdělávací program není primárně určen pro začátečníky, předpokládá se alespoň základní znalost zákona a praxe.

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení (AKREDITOVÁNO MV ČR)
Celkem 17 424 Kč (s DPH)

Partneři

Více