Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení (AKREDITOVÁNO MV ČR)

27. května 2020 - 28. května 2020 09:00-15:00 hod

Mgr. Kateřina Koláčková

Lektorka Kateřina Koláčková se více než 15 let věnuje ve společnosti OTIDEA komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2015 se stala ředitelkou poradenské společnosti OTIDEA.  Kateřina Koláčková je nejpovolanější lektor díky své rozsáhlé praxi se schopností vysvětlit nejsložitější problematiku v oblasti veřejných zakázek laikům i profesionálům. Pravidelně přednáší na odborných konferencích, seminářích a účastní se veřejných diskuzí k zákonu. Souhrnná hodnota jí realizovaných projektů je v řádech úctyhodných stovek miliard korun. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Úřad vlády ČR, ale především města a obce.   

Mgr. Lucie Moravčíková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné době působí na pozici vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA. Aktivně přednáší a publikuje. Proškolila přes 1 800 zadavatelů na problematiku e-tržišť v rámci projektu Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ a jen v loňském roce proškolila přes 700 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Asociace mediálních agentur, aj.

Mgr. Miroslav Knob

Lektor Miroslav Knob se specializuje na administraci veřejných zakázek se zahraničními dodavateli ve společnosti OTIDEA. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚHOS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. Aktivně se věnuje sféře zadavatelské, tak dodavatelské. Aktivně se podílí v řadě významných projektů v oblasti veřejných zakázek, zejména v nákupech speciálních vědecko-technických zařízení. 

Forma Seminář
Datum 27. května 2020
28. května 2020
Délka 2 dny (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Úředníci územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb. a vedoucí úředníci, kteří jsou zadavateli z pohledu veřejných zakázek.

Cíl

Jedná se o zcela unikátní vzdělávací program, který interaktivní formou v dokonalé simulaci reálného zadávacího řízení naučí zájemce z řad zadavatelů veřejných zakázek samostatně zrealizovat veřejnou zakázku v otevřeném a užším řízení. Absolventi vzdělávacího programu zde získají veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení, naučí se minimalizovat riziko porušení zákona, takže vysoce zefektivní činnost zadavatele při zadávání veřejných zakázek a úspěšně zhodnotí investované prostředky.

Cílem školení je seznámit úředníky veřejné správy s dikcí zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zaměřením na otevřená a užší řízení včetně aplikace do praxe 134/2016Sb.Maximální počet účastníků je vzhledem k exkluzivitě vzdělávacího programu, dostatečné srozumitelnosti a individuálnímu přístupu ke všem účastníkům velmi omezen.

Účastník obdrží po úspěšném absolvování vzdělávacího programu celostátně platné osvědčení.

V ceně je zahrnuto


Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou je možné využít v místních restauracích.
  


Rozsah a náplň
 • Právní aspekty veřejných zakázek
 • Přehled právních norem České republiky a Evropské unie
 • Vymezení zadavatele, veřejné zakázky, druhy veřejných zakázek
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 • Zahájení a průběh otevřeného a užšího řízení
 • Příprava a tvorba zadávací a kvalifikační dokumentace, požadavky na kvalifikaci
 • Ukončení a zrušení zadávacího řízení
 • Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
 • Doručování v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Vyplnění formuláře oznámení o zakázce
 • Příjem nabídek
 • Otevírání nabídek a jejich posouzení
 • Posuzování žádostí o účast a nabídek a hodnocení nabídek
 • Výběr dodavatele
 • Formulář oznámení o zadání zakázky
 • Písemná zpráva zadavatele
Nutné vstupní znalosti

Vzdělávací program není primárně určen pro začátečníky, předpokládá se alespoň základní znalost zákona a praxe.

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení (AKREDITOVÁNO MV ČR)
Celkem 17 424 Kč (s DPH)

Partneři

Více