Vybrané problémy z průběhu zadávacího řízení

20. června 2019 09:00-15:00 hod

JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

Forma Seminář
Datum 20. června 2019
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele, právníky, obchodníky a další odborné pracovníky, kteří při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací aplikují právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.

Cíl

Cílem školení je seznámení s nejvíce frekventovanými instituty upravujícími průběh zadávacího řízení, obsaženými v zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti ke dni 1.10. 2016. Výklad bude zaměřen zejména na pochopení odlišností od právní úpravy obsažené v zák. č. 137/2006 Sb., včetně možné použitelnosti dosavadních závěrů rozhodovací praxe soudů a orgánu dohledu.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.

  


Rozsah a náplň
  • Zadávací podmínky a zadávací dokumentace v podlimitním a nadlimitním režimu
  • Kvalifikace dodavatele v podlimitním a nadlimitním režimu
  • Pravidelný průběh zadávacího řízení, včetně problematiky vyloučení jeho účastníka
  • Nabídka, proces jejího otevírání a hodnocení
  • Mimořádně nízká nabídková cena
  • Proces uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její možné změny
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Vybrané problémy z průběhu zadávacího řízení
Celkem 4 356 Kč (s DPH)

Partneři

Více