Workshop: NEN pro zadavatele - NOVÁ VERZE (HTML5)

26. února 2020 09:00-14:00 hod

Ing. Lukáš Beránek

Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde pracoval na správě a optimalizaci projektu NEN jako projektový manažer. V současné době působí jako lektor a metodický poradce v oblasti elektronizace veřejných zakázek a dále jako administrátor veřejných zakázek pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. Vystudoval obor Podnikání a administrativa na fakultě Provozně-ekonomické na České zemědělské univerzitě v Praze.

Forma Workshop
Datum 26. února 2020
Délka 1 den (09:00 - 14:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit zadavatele s novou, uživatelsky přívětivější verzí Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadavatele. Školení je uvedeno krátkou prezentací týkající se elektronizace veřejných zakázek a aktuálních informací o NEN. Následně budou mít účastníci možnost administrace veřejné zakázky v nové verzi NEN od její specifikace a zahájení, přes vyhodnocení obdržených nabídek, až po evidenci a uveřejnění výsledku. Jedná se o administraci Zjednodušeného podlimitního řízení, kde je proces z drtivé většiny shodný s administrací Otevřené výzvy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Zúčastněte se příjemného školení pod vedením zkušeného lektora, kde bude možno podat jakýkoliv dotaz týkající se administrace veřejných zakázek a práce v NEN.

Po absolvování tohoto kurzu by měl být účastník schopen administrovat naprostou většinu druhů zadávacích/výběrových řízení v NEN – jak veřejné zakázky malého rozsahu, tak v režimu ZZVZ.

Školení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele NEN.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení. Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení.

Jako dárek obdržíte zkrácenou příručku pro zjednodušený průchod v NEN.
  

Rozsah a náplň

Úvodní prezentace

 • Aktuální informace o elektronizaci veřejných zakázek v kontextu ZZVZ
 • Aktuální informace o NEN

  Workshop v NEN pro zadavatele
 • Prezentace nové verze NEN pro zadavatele po přihlášení uživatele
 • Nastavení osob, jejich rolí a organizace v NEN
 • Elektronická komunikace prostřednictvím NEN
 • Administrace Zjednodušeného podlimitního řízení prostřednictvím nové verze NEN pro zadavatele
  - Specifikace a zahájení VZ
  - Úprava zadávacích podmínek a následné vysvětlení zadávací dokumentace
  - Hodnocení nabídek prostřednictvím NEN
  - Posouzení splnění podmínek účasti u vybraného uchazeče
  - Evidence a uveřejnění výsledku řízení v NEN
 • Dotazy, diskuse
Případné potřebné podklady a materiály

Pro účast na tomto semináři je nutné přinést si vlastní notebook.
(V případě, že zájemce o kurz nedisponuje tímto zařízením, prosím o kontaktování na telefonní číslo 295 565 126 několik dní před konáním kurzu.)

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Workshop: NEN pro zadavatele - NOVÁ VERZE (HTML5)
Celkem 4 235 Kč (s DPH)

Partneři

Více