Workshop: NOVÁ VERZE NEN pro dodavatele - HTML 5

27. listopadu 2019 09:00-16:00 hod

Ing. Michal Nechanický

Odborník z Ministerstva pro místní rozvoj na Národní elektronický nástroj (NEN). V současné době působí jako projektový manažer NEN na odboru elektronizace veřejných zakázek, je předsedou pracovní skupiny pro funkčnost NEN a hlavním specialistou a lektorem pro MMR a jeho podřízené organizace. Po studiu pracoval na Ministerstvu vnitra, kde měl na starosti elektronizaci veřejných zakázek a stal se specialistou a lektorem pro zadávání prostřednictvím elektronického nástroje E-Zak, Gemin a později NEN.

Forma Workshop
Datum 27. listopadu 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Dodavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit dodavatele s novým prostředím Národního elektronického nástroje a ohlédneme se i za starší verzí NEN - Silverlight. Společně si projdeme registraci dodavatele, možnosti vyhledávání veřejných zakázek, individuální nastavení notifikací tak aby NEN hlídal zakázky za Vás a ne vy za něj, komunikaci se zadavatelem, auditní záznam a mnoho dalších funkcí, které Vám mohou ulehčit práci se systémem.
Vzhledem k tomu, že školení provádí projektový manažer NEN, dozvíte se, jaké nové funkce lze očekávat a na co se do budoucna připravit v oblasti elektronizace.
V průběhu školení bude prostor na Vaše dotazy, včetně společné diskuze nad problematikou NEN a elektronizace jako takové.

UPOZORNĚNÍ: Tento workshop je zaměřen primárně na seznámení s novou verzí NEN 2.1 – HTML5, která byla nasazena 25. 1. 2019. Školení je vhodné nejen pro nové dodavatele, ale i pro uživatele přecházejí z verze Silverlight na modernější verzi HTML5.

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu a během přestávky výběr několika druhů chlebíčků. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete uplatnit v místních restauracích. Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

  


Rozsah a náplň
 • Novinky v oblasti elektronizace veřejných zakázek
 • Aktuální situace a budoucnost NEN
 • Seznámení s veřejnou částí NEN
 • E-learning, manuály, service desk
 • Registrace dodavatele do NEN
 • Seznámení s autorizovanou částí NEN - HTML5 (okrajově Silverlight)
 • První kroky po přihlášení a individuální nastavení uživatelského prostředí - HTML5 (okrajově Silverlight)
 • Vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele - HTML5 (okrajově Silverlight)
 • Nastavení nového informačního servisu pro vyhledávání veřejných zakázek a zasílání informací o nových zadávacích postupech - HTML5 (okrajově Silverlight)
 • Komunikace se zadavatelem - podání nabídky, žádosti o účast, žádost o vysvětlení ZD, podání námitky, žádost o zpřístupnění protokolu, zpětvzetí nabídky a další
 • Podání nabídky do nadlimitní zakázky (šifrování nabídky), veřejné zakázky malého rozsahu, zakázky dělené na části a zakázky s vícekriteriálním hodnocením včetně hodnocení na nejnižší nabídkovou cenu
 • auditní záznam
 • práce s modulem elektronické aukce (Silverlight)
 • dotazy
Případné potřebné podklady a materiály

Pro účast na tomto semináři je nutné přinést si vlastní notebook.
(V případě že zájemce o kurz nedisponuje tímto zařízením, prosím o kontaktování na telefonní číslo 295 565 126 několik dní před konáním kurzu.)
 
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Workshop: NOVÁ VERZE NEN pro dodavatele - HTML 5
Celkem 4 598 Kč (s DPH)

Partneři

Více