Workshop: Rychlá a jednoduchá práce s NEN - HTML 5

30. září 2019 09:00-13:00 hod

Ing. Michal Nechanický

Odborník z Ministerstva pro místní rozvoj na Národní elektronický nástroj (NEN). V současné době působí jako projektový manažer NEN na odboru elektronizace veřejných zakázek, je předsedou pracovní skupiny pro funkčnost NEN a hlavním specialistou a lektorem pro MMR a jeho podřízené organizace. Po studiu pracoval na Ministerstvu vnitra, kde měl na starosti elektronizaci veřejných zakázek a stal se specialistou a lektorem pro zadávání prostřednictvím elektronického nástroje E-Zak, Gemin a později NEN.

Forma Workshop
Datum 30. září 2019
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Dodavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit dodavatele s novým prostředím Národního elektronického nástroje tak, aby každý uživatel, který absolvuje toto školení, byl schopen samostatně pracovat se systémem NEN.
Vzhledem k tomu, že školení provádí projektový manažer NEN se dozvíte, jaké nové funkce lze očekávat a na co se do budoucna v oblasti elektronizace připravit.
V průběhu školení bude prostor na Vaše dotazy, včetně společné diskuze nad problematikou NEN a elektronizace jako takové.

UPOZORNĚNÍ: Tento workshop je zaměřen primárně na seznámení s novou verzí NEN 2.1 – HTML5, která byla nasazena 25. 1. 2019. Školení je vhodné nejen pro nové dodavatele, ale i pro uživatele přecházejí z verze Silverlight na modernější verzi HTML5.

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu a během přestávky výběr několika druhů chlebíčků. Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

  


Rozsah a náplň
  • Novinky v oblasti elektronizace veřejných zakázek
  • Aktuální situace a budoucnost NEN
  • Seznámení s veřejnou částí NEN
  • E-learning, manuály, service desk
  • Registrace dodavatele do NEN
  • Seznámení s autorizovanou částí NEN - HTML5
  • Nastavení nového informačního servisu pro vyhledávání veřejných zakázek a zasílání informací o nových zadávacích postupech - HTML5 (okrajově Silverlight)
  • Komunikace se zadavatelem - podání nabídky (šifrovaná nabídka), žádosti o účast, žádost o vysvětlení ZD, podání námitky, zpětvzetí nabídky a další
  • auditní záznam
  • dotazy
Případné potřebné podklady a materiály

Pro účast na tomto semináři je nutné přinést si vlastní notebook.
(V případě že zájemce o kurz nedisponuje tímto zařízením, prosím o kontaktování na telefonní číslo 295 565 126 několik dní před konáním kurzu.)
 
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Workshop: Rychlá a jednoduchá práce s NEN - HTML 5
Celkem 3 751 Kč (s DPH)

Partneři

Více