WORKSHOP: VZMR v nové verzi NEN (HTML5) snadno a rychle!

16. září 2020 09:00-14:00 hod

Ing. Lukáš Beránek

Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde pracoval na správě a optimalizaci projektu NEN jako projektový manažer. V současné době působí jako lektor a metodický poradce v oblasti elektronizace veřejných zakázek a dále jako administrátor veřejných zakázek pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. Vystudoval obor Podnikání a administrativa na fakultě Provozně-ekonomické na České zemědělské univerzitě v Praze.

Forma Workshop
Datum 16. září 2020
Délka 1 den (09:00 - 14:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit zadavatele s novou, uživatelsky přívětivější verzí Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadavatele, v rámci kterého si zkusíte administrovat VZMR od A do Z. Školení je uvedeno krátkou prezentací týkající se elektronizace veřejných zakázek a aktuálních informací o NEN. Následně budou mít účastníci možnost administrace VZMR v nové verzi NEN pro zadavatele od její specifikace a zahájení, přes vyhodnocení obdržených nabídek, až po evidenci a uveřejnění výsledku. Jedná se o administraci tzv. Otevřené výzvy, kde je proces administrace velmi podobný uzavřené výzvě, či přímému zadání.

Po absolvování tohoto kurzu by měl být účastník schopen administrovat drtivou většinu druhů zadávacích/výběrových řízení v NEN – jak veřejné zakázky malého rozsahu, tak v režimu ZZVZ. Školení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele NEN!

Zúčastněte se příjemného školení pod vedením zkušeného lektora, kde je možné podat jakýkoliv dotaz týkající se administrace veřejných zakázek a práce v NEN.

Rozsah a náplň

Úvodní prezentace
· Aktuální informace o elektronizaci veřejných zakázek v kontextu ZZVZ
· Aktuální informace o NEN

Workshop v NEN pro zadavatele
· Prezentace nové verze NEN pro zadavatele po přihlášení uživatele
· Administrace VZMR - otevřené výzvy, prostřednictvím nové verze NEN pro zadavatele:
- Specifikace a zahájení VZ
- Úprava zadávacích podmínek a následné vysvětlení zadávací dokumentace
- Hodnocení nabídek prostřednictvím NEN
- Posouzení splnění podmínek účasti u vybraného uchazeče
- Evidence a uveřejnění výsledku řízení v NEN
· Dotazy, diskuse

Případné potřebné podklady a materiály
Pro účast na tomto workshopu si účastníci musí přinést vlastní notebook.
Místo konání
Praha
Přihlaste se na školení: WORKSHOP: VZMR v nové verzi NEN (HTML5) snadno a rychle!
Celkem 3 255 Kč (s DPH)

Partneři

Více