ONLINE live ŠKOLENÍ: ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU A VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

30. dubna 2020 09:00-13:00 hod

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde prošla celou řadu funkcí od prvoinstančního přezkumu až po řízení odboru druhostupňového rozhodování pro oblast veřejných zakázek a předsednictví v rámci rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Zastupovala taktéž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na evropském poli v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Od poloviny roku 2012 působí v advokacii, kde zastupuje subjekty v rámci zadávacích procesů a současně své poznatky aktivně předává širší veřejnosti prostřednictvím četných přednášek a publikační činnosti. 

Forma Online LIVE školení
Datum 30. dubna 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit

Cíl

Cílem semináře je seznámení s celkovou právní úpravou změn závazků ze smluv uzavřených na veřejné zakázky v kontextu právní úpravy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Obsahem semináře bude rozbor právní úpravy z hlediska jednotlivých druhů změn závazků, podmínek pro jejich splnění, způsoby počítání jednotlivých změn a relevantní judikatura ÚOHS a správních soudů. 

Jedná se o jedinečné online školení, ke kterému se připojíte přes živé vysílání (těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc).

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.
Rozsah a náplň
  •       Druhy změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku
  •       Změny ze smlouvy dovolené ze zákona
  •       Změny ze smlouvy nedovolené neboli podstatné změny smlouvy
  •       Změny ze smlouvy předem vyhrazené
  •       Změny ze smlouvy po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
  •       Koncepce nepředvídatelných změn ze smlouvy
  •       Záměny položek a materiálu u veřejných zakázek na stavební práce
  •       Způsoby počítání jednotlivých změn 
  •       Změny ze smlouvy u veřejných zakázek malého rozsahu
  •       Diskuze
Případné potřebné podklady a materiály

Informace pro objednavatele online školení OTIDEA

1. Přibližně týden před konáním online školení Vám přijde Elektronická pozvánka, na které budete mít datum a čas konání, technický manuál pro účastníky a možnost si program nanečisto vyzkoušet
2. 2 dni před konáním online školení obdržíte Upozorňovací email opět s termínem a hodinou konání
3. V úvodu online školení Vám lektor oznámí způsob a možnosti Vaší komunikace s ním – dotazy a komunikaci na chatu
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE live ŠKOLENÍ: ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU A VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU
Celkem 3 751 Kč (s DPH)

Partneři

Více