ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU A VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

19. března 2020 09:00-13:00 hod

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde prošla celou řadu funkcí od prvoinstančního přezkumu až po řízení odboru druhostupňového rozhodování pro oblast veřejných zakázek a předsednictví v rámci rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Zastupovala taktéž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na evropském poli v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Od poloviny roku 2012 působí v advokacii, kde zastupuje subjekty v rámci zadávacích procesů a současně své poznatky aktivně předává širší veřejnosti prostřednictvím četných přednášek a publikační činnosti. 

Forma Seminář
Datum 19. března 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit

Cíl

Cílem semináře je seznámení s celkovou právní úpravou změn závazků ze smluv uzavřených na veřejné zakázky v kontextu právní úpravy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Obsahem semináře bude rozbor právní úpravy z hlediska jednotlivých druhů změn závazků, podmínek pro jejich splnění, způsoby počítání jednotlivých změn a relevantní judikatura ÚOHS a správních soudů. 

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování školení.

  

Rozsah a náplň
  •       Druhy změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku
  •       Změny ze smlouvy dovolené ze zákona
  •       Změny ze smlouvy nedovolené neboli podstatné změny smlouvy
  •       Změny ze smlouvy předem vyhrazené
  •       Změny ze smlouvy po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
  •       Koncepce nepředvídatelných změn ze smlouvy
  •       Záměny položek a materiálu u veřejných zakázek na stavební práce
  •       Způsoby počítání jednotlivých změn 
  •       Změny ze smlouvy u veřejných zakázek malého rozsahu
  •       Diskuze
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU A VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU
Celkem 3 751 Kč (s DPH)

Partneři

Více