Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, konzultace a přípravu nabídek zájemců a uchazečů ve veřejných zakázkách a taktéž na realizaci procesů veřejných zakázek pro zadavatele a osoby podle § 7 GPP, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financí , kde v rámci předmětu "Veřejné rozpočty" realizuje přednášky na téma veřejných zakázek z pohledu praxe. Kromě uvedeného se specializuje na problematiku v oblasti konkurzů a restrukturalizace a je správcem konkurzní podstaty.

Partneři

Více