Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová, lektorka absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.

  • Specializace lektora

    od roku 2003 pracuje ve státní správě. Nejprve působila na obecném stavebním úřadu MěÚ v Hrotovicích. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.

Seznam školení lektora Ing. Zdeňka Fialová

  • více
    Novela stavebního zákona 29. 4. 2019
    Cena 4 114 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více